Уважаеми колеги,

След като на 29.10.2007 г., на база проведено допитване в цялата страна, вие протестиращите и стачкуващи и днес, над 95 000 български учители и непедагогически персонал не дадохте мандат на ЕНСК да подпише стачно споразумение със заложените от МС параметри вчера, 30.10.2007 г., ЕНСК предложи за пореден път на МОН стачно споразумение с параметрите, за които вие сте ни дали мандат, а именно – поетапно повишаване на работните заплати на всички в системата на средното образование на три пъти – от 01.11.2007 г., 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г.

  Уважаеми колеги,

Не се поддавайте на манипулации, че ЕНСК е предложил нов вариант на стачно споразумение. Във внесения вчера проект ние коригирахме правителствения вариант в частта за издръжка на едно дете за 2008 г., както следва:

 “Да се завишат стандартите за издръжка на един ученик през 2008 г., като средният стандарт от 933 лв. през 2007 г. от 01.01.2008 г. да достигне не по-малко 1151 лв., а от 01.07.2008 г. – не по-малко от 1381 лв. като необходимите средства бъдат обезпечени в бюджет 2008 г.”

 Тези параметри гарантират повишение на доходите на работещите в системата на средното образование поетапно на три пъти с по 20%, съгласно дадения ни от вас мандат.

Във варианта, за който вие не дадохте мандат такава финансова гаранация за 2008 г. не съществува и  за да се постигнат тези параметри ще трябва да се извършат сериозни съкращения в системата.

 ЕНСК доказа, че реализираната икономия на средства в системата на средното образование и нашите общи и солидарни действия доведоха до възможността индивидуалната работна заплата на всеки един от вас от първи ноември 2007 г. да бъде увеличена с 18%, факт, който бе отричан от министрите Даниел Вълчев и  Пламен Орешарски три седмици по време на нашите ефективни стачни действия.

ЕНСК категорично заявява, че представлявайки интересите на българските учители и непедагогическия персонал, отстоявайки мандата, който сте ни дали, води отговорни и  професионални преговори, а за протакането им и за продължаване на стачката, виновно е  само и единствено българското правителство. Ако кабинетът реши едностранно, административно да предприеме повишаване на доходите на работещите в системата на средното образование, неудовлетворяващи всички вас – стачкуващите и протестиращите учители, то за това, което ще се случи в системата на средното образование, отговорност ще  носи българското правителството.

 Българският учител може да е беден, но е достатъчно горд, за да отстоява своята гражданска позиция и да защитава своето достойнство.