По повод открито провокативното и подривно за осигурителните права на хората и националните финанси поведение на ръководителите на национално-представителни организации на работодателите, ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ заявяват:

  • Пасивността и липсата на официална реакция по работодателския бойкот за минималните осигурителни доходи от страна на правителството и особено на ръководствата на министерствата на труда и на финансите е опасна и укорителна. Това поведение ерозира социалния диалог на всички нива, публичните приходи от осигурителни вноски и данъци и най-вече заплашва осигурителните права на работещите. Нито един от изтъкваните от тях аргументи не се доказва от обективните данни за ситуацията в отделните икономически дейности и групите персонал. А аргументът, че такава практика нямало в държавите от ЕС е просто смехотворен – в ЕС няма и толкова ниски минимални и средни доходи, но това не смущава българския представителен работодателски „елит“.
  • Вече шести месец отлежава предложението на двете конфедерации за механизъм за определянето на минималната работна заплата в страната, съответстващ на препоръките на Конвенция 131 на МОТ. Никаква реакция не само от страна на работодателите, но и от страна на правителството! Настояваме за оповестяването на незабавна правителствена позиция по определянето на МРЗ за страната, работодателския рекет за отмяна на МОД и бъдещето на социалния диалог и сътрудничество в България.
  • С оглед на високия дял на сивата икономика в страната (над 30%), изразяваме недоумението си от липсата на информация за санкционирани работодатели, въпреки че миналата година укриването на осигурителни вноски беше криминализирано. Настояваме държавните институции да провеждат ефективен контрол, който да доведе до видими резултати – осезаемо редуциране на неформалната икономика и укриване на осигуровки.
  • Анализът на КТ „Подкрепа“ и КНСБ сочи, че ако правителството се подаде на агресията на работодателите да премахне МОД, опасността страната да се върне към практиките отпреди 2003 г., когато на МРЗ за страната се осигуряваха цели предприятия, е реална. Изводите за ситуацията с приходите за 2017 г. при това положение се натрапват от само себе си.
  • Двете синдикални конфедерации призовават всички свои структури и апелират към всеки работник и служител, който иска да отстоява заедно с тях своите осигурителни права, своето трудово възнаграждение и да гарантира наличието на доходи в случаите на болест, бременност и раждане, безработица, злополука и пенсия публично да въстанат срещу случващото се и да не допуснат посегателство срещу една доказала се политика, която им гарантира възнаграждения и осигурителни права, поне на едно минимално ниво, повишаващо се всяка година. Синдикалният натиск за успешно договаряне на доходите от труд на работниците и служителите на всички равнища – предприятия, отрасли, браншове, ще продължи без всякакво колебание!
  • Ръководството на двете представителни синдикални структури, заявяват, че ще използват всички допустими от закона средства и цялото си влияние, за да не допуснат орязване на доходите и осигурителните права на българите.