Уважаеми колеги,

Миналата седмица на заседание на 104-тата сесия на Международната конференция на МОТ бе представен Глобалният индекс на МКП за спазването на трудовите права.

Вече тридесет години МКП събира данни за нарушаването на синдикалните права по света. За втора поредна година, обаче, МКП представя обобщените резултати чрез оповестяване на този Глобален индекс. Той представя внимателно проверена и обобщена информация, събирана дванадесет месеца. С негова помощ национални правителства и работодатели могат да проверят и оценят напредъка както в своите бизнес практики, така и при свързаните с тях доставчици и подизпълнители.

Според представения от МКП Глобален индекс за 2014 г. десетте страни с най-лоши работни места са: Беларус, Китай, Колумбия, Египет, Гватемала, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Свазиленд и Обединените арабски емирства. В други държави за наблюдавания период е регистрирано сериозно влошаване на условията за труд, като е очертана ясна тенденция за влошаване положението на работниците. Това са страните: Бурунди, Доминиканска република, Хонконг, Иран, Грузия, Русия, Великобритания и Испания.

Докладът на МКП за 2014 година посочва също, че почти 65 % от населението по света иска тяхното правителство да направи повече за ограничаване властта на международните корпорации и бизнеса.

С пълния текст на доклада на МКП може да се запознаете на :
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf

С уважение,
Шарън Бъроу
Генерален секретар на МКП