СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,
Изминаха 24 дни от започването на нашата ефективна стачка за запазване на работните ни места и доходи. 24 дни изпълнени със заплахи, шантажиране, лишения, провокации и несгоди. Въпреки че знаехте на какви неправди ще бъдете изложени, вие ни повярвяхте и тръгнахте след нас. Не се повлияхте от провокациите, слуховете и дезорганизацията, които сееха вътрешни и външни врагове. Отстоявахте решително, твърдо и целенасочено вашите интереси и законни права. Във върховите моменти в нашата стачка участваха ефективно над 90 % от персонала на БДЖ и НКЖИ. Работодателите през цялото време на стачката, още от първия ден, включиха в своя арсенал локаут, натиск и психически тормоз, за да ви разколебаят и да ви внушат да преустановите своите законни стачни действия. Не се посвениха да дадат дори на съд своите работници и служители. Стигна се и до момента, когато седнахме на масата на преговорите, където тези, които сте избрали да ви представляват, трябваше да направят само ДВЕ НЕЩА да запазят вашите доходи и да не позволят да бъдете съкращавани и уволнявани без ЗАЩИТА. Уви, поради предателство и лични интереси, част от ръководствата на определени синдикати оказаха пагубен натиск върху преговарящите, въведоха ги в заблуждение и така в БДЖ Товарни превози ЕООД се роди недоносчето наречено колективен трудов договор qв който защитата е единствено поради намаляване на обема на работата и то с многобройни условия, а доходите след 01.06.2012 г. ще бъдат намалени значително. Този сценарий не можа да се случи в ДП НКЖИ, а в БДЖ Пътнически превози ЕООД отстоявахме вашите интереси и законни искания до край, въпреки нощните заговори и шантажът приложен спрямо преговарящия Ангел Игнатов и усилията на колаборантите и на предателите. Не се подписаха и стачни споразумения, поради неприемливите условия предложени от работодателите. Отчитайки негативните последици за най-активните и самоотвержени стачници и за запазване на нашите сили за понататъшни протесни и стачни действия, ние ви призоваваме:
Да спрете ефективните стачни действия в системата на БДЖ, считано от неделя, 18.12.2011 г.
ФТР Подкрепа и СЛМ Подкрепа никога не са предавали и няма да предадат своите членове и ще продължават да бранят с всички средства вашите законни трудови права и интереси. Нужно е обаче, този път да бъдат активирнани всички синдикални структури на местно, регионално и национално ниво, както и да бъдат привлечени за участие в бъдещите протестни и ефективни стачни действия максилен брой участници, тъй като опитът ни показа, че не е достатъчно да подкрепяш символично своите другари, да ръкопляскаш от страни, а сам да не стачкуваш и да очакваш други да се жертват заради теб. Тази стачка имаше и една добра страна тя показа на всички работници и служители в българските железници, а и на работодателите, кои са инстинските синдикалисти между нас, кои са структурите, на които може да се разчита и кои нямат място сред българските железничари.
Братя и сестри, благодарим ви за вашата смелост, доблест и мъжество, вие показахте на всички, че все още има достойни хора в тази страна! Европа не помни друга 24 дневна железничарска стачка!

От ръководствата на ФТР „Подкрепа“ и СЛМ „Подкрепа“