Предстоят две събития-обучения на работното място по безопасност и здраве при работа, организирани от Информационно направление „БЗР“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ – на 27 август 2014 г. в гр. Пловдив и на 28 август 2014 г. в гр. Златоград.
Темата и на двете на обучения е „Актуални промени в нормативните уредби по безопасност и здраве при работа“ като целта на мероприятията е повишаване знанията на участниците, свързани с новостите в нормативните уредби по БЗР за безопасно поведение на работното място и спазване на изискванията за постигане на здравословни работни места.
Обучението в гр. Пловдив е от 13.30 часа в шивашката фирма „Виктория 21“ ООД като целевата група са работещите в предприятието. В гр. Златоград обучението също е от 13.30 часа и ще се проведе в сградата на Образцово народно читалище Златоград с бенефициенти работещите в читалището.
Събитията се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.