Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание:

„Общ европейски синтез и диагностика на териториално равнище“, разработен с участието на Експерти от КТ Подкрепа съвместно с още шест неправителствени организации от четири европейски страни.

Синтезът и трансфера на показателите за качество позволяват обобщението на следните констатации:

– Видимостта на ключовите стъпки за ориентация не винаги е проста и ясна на хората с увреждания;
– От първостепенно значение е всички участващи страни да се познават;
– Провеждането на активна политика за професионална ориентация на лицата с увреждания включва промени във всички аспекти на сегашните практики;
– Работата в мрежи позволява обмен на познания и практики и допринася за елиминирането на „административните бариери“
– Личната съпричастност на участващите професионалисти(тоест извън основната им дейност) е от съществено значение.