Генералният секретар на МКП Шаран Бъроу се обърна към 193-те държави-членки на Общото събрание на ООН, с думите: „Предизвикателствата на настоящето са толкова тежки, че могат да бъдат сравнени с положението от 1919 г. Ние се сблъскваме с безпрецедентни нива на неравенство, неуспешен модел на глобализация, нарастване и разпространение на военните конфликти, миграционни потоци, каквито светът не е виждал досега, климатична криза и проблемите на труда, свързани с новите технологии. „

Анкетата „Global Poll“ на МКП разкрива, че 84% от хората по света не смятат минималната заплата за достатъчна за живот. Само 48% от жените част от работната сила в сравнение с 75% от мъжете. Разликата в заплащането на жените и мъжете е близо 25%, без промяна. Повече от 70% от хората не се ползват от социални защити.

 „Прекрасната идея на лидерите отпреди 100 години и социалните и икономически успехи, изградиха с много уважение уникалната тристранна структура на МОТ, за да създадат условия за глобални трудови стандарти, които да гарантират достойния труд. Но това е процес, който се сблъсква с големи затруднения. От 80-те години на миналия век се наблюдава все по-сериозна ерозия на социалния договор. И моделът на световната търговия днес допринесе за това влошаване.

МКП призовава за нов социален договор между работещите, правителствата и бизнеса, който да отбележи новия век за МОТ и да изпълни Цел 8 на устойчивото развитие – обещанието за достоен труд за всички.

Нуждаем се от нов социален договор на основата на универсална трудова гаранция. Това беше главната препоръка на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда и е единствената мярка, която може да гарантира, че обещанието за достоен труд и достъп до правосъдие ще се реализира за всички работещи. Всички права трябва да бъдат зачитани, както и работните места с минимално възнаграждение да бъдат достойни и с колективно трудово договаряне, работещите трябва да имат контрол върху работните си часове, социалната защита трябва да е всеобхватна, а бизнесът да подлежи на надлежна проверка и отчетност.  Нужно е да се извоюва пълно женско равенство и социалният диалог да осигури справедлив преход към технологии, благоприятни за климата и хората, променили своето местопребиваване.

Препоръките в Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на работа обхващат всички работници, включително работещите чрез платформени бизнес модели като Uber.

Без тези нови правила, големите технологични монополи като Amazon ще продължат да поставят както лоялната конкуренция, така и хората в риск, тъй като укрепват своята власт за сметка на работниците и на компаниите, които спазват правилата. Масовите ползи и потенциалът на дигиталните технологии маскират една тъмна страна на гигантски корпорации, притежаващи данни, които контролират все повече и повече човешкия живот, включително и на работното място. По-голямата част от общата им работна сила е мизерно платена, докато  самите компании често не плащат почти никакви данъци, ”каза Бъроу.

Председателят на Общото събрание ще представи обобщението на дискусията, за да спомогне за обсъждането на 108-та Международна конференция на труда през юни, на политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие през юли и на срещата на върха за целите на устойчивото развитие през септември 2019 г.