Консултантите на проект ОСЕМ Обединени социалноосигурителни европейски мрежи при КТ Подкрепа работят на пълни обороти както online , така и на място в нашите офиси в цялата страна (Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе и София), и в трансграничния офис в Хамбург, Германия. В рамките на проект ОСЕМ предоставяме консултации и пряко съдействие на всеки, който е работил, работи или има намерение да работи в Германия и желае да ползва своите осигурителни права като европейски гражданин в пълния им обем.

Иновация по проект ОСЕМ е специализираният комуникационен канал, с който обединяваме информационните мрежи на партньорите от Националния осигурителен институт и асоциираните партньори от EURES към Агенцията по заетостта за да ви предложим комплексно обслужване на гражданите, които работят, работили са или имат намерение да работят в Германия. Можете да се свържете с нас директно в чат, а ако консултантите ни са заети в този момент, системата ще изпрати запитването Ви на e-mail. При всички положения можете да ни посетите на място в нашите офиси.

Заповядайте!

Възползвайте се от Вашите европейски права!

Проектът ОСЕМ Обединени социалноосигурителни европейски мрежи на КТ Подкрепа се осъществява по Договор BG051PO001-7.0.07-0255-C0001 на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.