Заплатите на работещите жени трябва да бъдат повишени

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 Март. Това е ден за международно признаване на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

В България 8 март се отбелязва за първи път с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911, а през 1915 е първото му публично честване. Като общо български празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 и с течение на годините се превръща в любим празник на жените от всички възрасти. В Босна и Херцеговина, Бразилия, Хърватия, Унгария, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, България, Словения и Сърбия се е наложил обичаят мъжете да подаряват цветя на жените.

Тази година европейският „джендър“ акцент е поставен предимно над въпроса за разликите в заплатите на мъжете и жените. Наличието на подобни разлики е изключително и предизвиква сериозни икономически и хуманитарни последици:

Ако сега не бъдат предприети сериозни действия за увеличаване на заплатите на жените, ще са необходими 70 години, за да бъде изравнено заплащането на техния труд с това на мъжете.

Равното заплащане на труда трябва да бъде най-големия пакет от икономически стимули в Европа, трябва да се превърне в най-мащабния и важен неин проект, защото той ще позволи на много жени да се измъкнат от блатото на бедността.

Увеличението на заплатите на жените не само ще намали разликата в заплащането между половете, но и да стимулира икономиката, защото милиони работещи жени ще разполагат с повече пари за харчене. Ниското заплащане също означава по-ниски пенсии за жените. Чрез намаляване на разликата в заплащането между половете ще се постигне намаляване на разликата в пенсиите на двата пола. Сегашните различия осъждат много жени в напреднала възраст да бедност.

Нашите синдикални методи са колективните преговори и договори, ежедневната борба за по-справедливо заплащане на жените!

Колективното договаряне е най-добрия начин за постигане на достойно повишение на заплатите на жените!

Скъпи жени, пожелаваме ви успехи в борбата за равнопоставеност, здраве, сили и кураж за постигане на целите за равно отношение и равнопоставено заплащане на жените!

Весел празник от името на

КТ „Подкрепа“!