Председателят на Европейската комисия Юнкер обеща нов старт за Европа. Надяваме се този инвестиционен план да не е един фалстарт.“- заяви г-жа Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите
1.Дали е достатъчен, за да доведе до реална промяна? За да излезе икономиката на Европа от стагнацията и за да бъде избегната дефлацията в еврозоната, са необходими значителни инвестиции. В своя Инвестиционен план ЕКП призовава за 250 милиарда евро или 2% от БВП на Европейския съюз и то за период от десет години.
2.Дали става дума за инвестиции в икономиката? Или в ликвидността за банките? Ще инвестира ли ЕС в реални проекти или вместо това ще налива още повече пари в банките като изкупува техните портфейли със заемите на МСП, с надеждата, че банките ще продължат да отпускат нови заеми? Този подход бе изпробван през последните години и не успя.
3.Има ли съсредоточаване върху финансово затруднените страни-членки? Единната европейска валута не е в добра форма. Тя страда от нарастващите икономически и социални различия между държавите-членки. За да бъде единната валута по-устойчива, трябва да бъдат направени специални инвестиции в по-слабите държави- членки.
4.Не е ли това старо вино в нови бутилки? Ще преопакова ЕС инвестициите, които така или иначе вече са направени? Такъв подход не би имал никакъв смисъл. Европа се нуждае от нови, допълнителни инвестиции.
5.Не е ли този план твърде зависим от пазарите? За да финансира плана, комисията съобщи, че планира да даде 30 милиарда евро по този начин, след това частните пари ще генерират десет пъти по-голяма сума. Това ще направи инвестиционния план зависим от желанията на финансовите пазари.
6.Има ли достатъчно публични средства? Има хора, които казват, че частните инвестиции ще бъдат дадени за „създаване на подходящи условия“. Обаче проблемът на Европа не е липсата на „условия“, а липсата на търсене. Бизнесът в цяла Европа вече възстанови маржове на печалбата си до предкризисните нива и сега трупа големи запаси от пари в брой, като не инвестира, защото търсенето на стоки и услуги е слабо. За да подтикнат икономиката, публичните инвестиции трябва да заемат водеща позиция. Пакетът Юнкер ще инвестира ли достатъчно публични средства?
7.Юнкер подчертава необходимостта инвестициите да бъдат придружени от по-нататъшни структурни реформи? Ако е така, какви реформи? ЕКП вярва, че многото структурни реформи през последните години бяха част от проблемите, а не от решенията. Като намалиха заплатите и социалната защита, реформите засилиха кризата. Вместо това, Европа се нуждае от инвестиции и справедливо заплащане, от достойна социална закрила. Когато хората имат пари в джоба си, те ги харчат и това ще даде тласък на търсенето на стоки и услуги.