Редица ключови решения, взети на годишната Международна конференция на труда в Женева, която приключи миналата седмица, ще бъдат от полза на работещите по целия свят и ще подкрепят онези, които се борят за основни права в държави, където нарушенията са явни.

Решението на конференцията, че здравословните и безопасни условия на труд са включени в основните права относно работното място, залегнали в Декларацията от 1998 г., отразява въздействието на кампаниите и застъпничеството на синдикатите в международен план – по-специално през последните три години и ще задължи правителствата, а следователно и работодателите, да отговарят много по-сериозно пред Международната организация на труда. Техническите комисии на конференцията обхванаха редица теми, като са важна основа за приемането на стандарт на МОТ за качествено обучение, подкрепяйки достойния труд в социалната и солидарната икономика, и насърчавайки създаването на работни места, включително чрез т. нар. Глобален ускорител на ООН (за работни места и социална защита при осъществяването на справедливия преход). Ускорителят е проектиран с оглед генериране на промяна в поведението на голям брой компании на местно ниво – за постигане на максимално въздействие и мащаб, и помага да се внедряват практики, съобразени с Целите за устойчиво развитие (ЦУР), което да активира, и генерира промяна в корпоративното поведение.

Конферентният комитет по прилагане на стандартите взе редица решения, за да се справи с недостига на медицински персонал и да гарантира, че те, както и работещите надомно, много от които са мигранти – получават пълната защита по отношение на организирането, колективното договаряне и други основни права. Същият комитет прие убедителни неоспорими изводи, затвърждаващи основополагащите принципи на МОТ за защита на работещите и зачитане на гражданските свободи, свободата на сдружаване и колективното договаряне. Също така бяха приети категорични заключения относно Мианмар, настоявайки военната хунта да позволи на анкетна комисия на МОТ да влезе в страната, за да извършва разследвания, както и относно Беларус, където режимът продължава да пренебрегва ключовите констатации от доклад на Комисията по разследване от 2004 г. И двете споменати държави получиха „специални параграфи“ в доклада на Комитета по прилагане на стандартите, което е най-високата санкция, с която разполага този орган. Освен това Комитетът призова Китай да приеме специална мисия за оценка на ситуацията с дискриминация и принудителен труд в Синдзян – уйгурският автономен регион и призова правителството да докладва на МОТ до септември тази година.

Тази година МОТ взе някои много важни решения, до голяма степен благодарение на работата, извършена от МКП, нейните филиали и регионални организации, както и федерациите на UNI Global Union. Ние също така признаваме ролята на много правителства, които са останали верни на отговорностите по членството в МОТ. В свят, блокиран от кризи, където мултилатерализмът е атакуван – МОТ обезпечава една незаменима функция, която осигурява жизненоважна защита на работещите и подкрепа за социалната справедливост.