Обръщаме се към Вас чрез медиите, защото социалният диалог е тотално нарушен и неглижиран от държавните структури и подопечните им търговски дружества. За съжаление констатирахме, че неглижирането на социалния диалог е съпътствано и с повсеместно нарушаване на трудовото законодателство на всички нива. Такова отношение е твърде опасно и безпрецедентно, особено за страна-членка на ЕС.
За нас е необяснимо и недопустимо отношението на ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД към стачниците. Считаме ги за целенасочени, а не само за израз на невежество и безхаберие. Става въпрос за следното: Ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД е разпратило писма до Стачните комитети на синдикатите с искане за изготвяне на списъци с имената, работните номера и длъжности в синдикалните структури на всички участници в стачните действия, позовавайки се на чл. 333, ал. 3 от КТ. Тези действия считаме не само за некомпетентни, но и грубо погазващи Кодекса на труда – трудовата конституция на Р България. Длъжни сме да поясним за широката общественост, че този текст от КТ касае закрила при уволнение, в случаите на съкращаване на щата, намаляване обема на работата и липса на качества в работника, както и при дисциплинарно уволнение. Това на практика издава намерението на ръководството на мините, че се подготвят масови уволнения за непокорните синдикални членове, и то по време на стачка. Това е недопустимо съгласно разпоредбите на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, и ако се осъществи, представлява практически локаут по смисъла на закона.
Г-н министър, настояваме Вие, който сте оторизиран да следите спазването на трудовото законодателство, да вземете спешни мерки чрез подчинената Ви Инспекция по труда, за извършване на проверка по изложения случай и налагане на строги санкции на виновните длъжностни лица, които с безпрецедентните си и некомпетентни действия ескалират напрежението в мините до краен предел с непредвидими последици с цел да сплашат стачкуващите работници.
КТ „Подкрепа“ настоява да се прекрати незаконният безпрецедентен натиск върху стачкуващите миньори от „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Напомняме Ви, че възникналите остри проблеми могат да бъдат решени само чрез преговори между страните в посока спазване на постигнатите между тях споразумения.
Прекратете войната срещу собствения Си народ!

За Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“:
Д-р Константин Тренчев