УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

От началото на демократичните промени Конфедерация на труда „Подкрепа“ наблюдава с нарастваща тревога процесите, протичащи в металургичния комбинат „Кремиковци“ АД, като структуроопределящо за страната дружество. Приносът на Комбината в брутния вътрешен продукт на страната през последните 19 години варира от 5 до 10%, което определя неговата важна роля в икономическата й стабилност и нивото на заетост. За нас, като национално представителна синдикална организация, е от изключително значение обстоятелството, че през този период числеността на работещите в „Кремиковци“ АД от 16 хиляди беше редуцирана до по-малко от 6 хиляди души, а предприятието умишлено се водеше към фалит. Всичко това се случваше на фона на най-високите цени на металите на международните пазари за последните сто години.
Състоянието на колапс, в което се намира днес „Кремиковци“ АД, се дължи изначално на неправилната политика на държавата относно перспективите и съдбата на Комбината, както и на престъпното й бездействие при източването и ограбването му. Заслуга за това имат всички правителства от началото на прехода до сега, включително и Вашето, г-н Министър-председател.
И тъй като „Кремиковци“ АД – тази рожба на българо-съветската дружба, е пред окончателно унищожаване именно през Вашия мандат, съм изправен пред необходимостта да Ви задам следните въпроси:
1. ЗАЩО след продажбата на „Кремиковци“ АД за 1 долар от правителството на Иван Костов, новият собственик Валентин Захариев не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор и никой до този момент не му е потърсил отговорност за това?
2. ЗАЩО, след като още през март 2002 г. Николай Василев, в качеството си на вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски и настоящ Ваш министър обяви, че собственикът на Комбината Валентин Захариев източва „Кремиковци“ АД през офшорки, нито правителството на коалиционния Ви партньор Симеон Сакскобургготски, нито Вашето не предприеха мерки за търсене на отговорност и преустановяване на това престъпление?
3. ЗАЩО при изрична забрана за прехвърляне на акции на Комбината в рамките на 5 години от подписване на приватизационния договор, тогавашният собственик Валентин Захариев, чрез заобикаляне на закона, по време на Вашето правителство, фактически се препродаде „Кремиковци“ АД на Прамод Митал за около 200 милиона евро? И защо на българското общество и до днес не са известни условията на този договор?
4. ЗАЩО през годините държавата, в качеството си най-голям кредитор на „Кремиковци“ АД, чрез НЕК, Булгаргаз, БДЖ, Агенция „Митници“ и др., не предяви своите вземания, за да защити държавния интерес? Това бездействие на държавата не предопредели ли още тогава съдбата на Комбината?
5. ЗАЩО Вашето правителство допусна да се имитира облигационен заем от 325 милиона евро, който е обезпечен с активи на Комбината, при наличие на фактическа несъстоятелност? И защо Вашето правителство допусна парите от облигационния заем да бъдат изхарчени не по предназначение и в противоречие с Проспекта по този заем? Не стана ли това с прякото участие на Вашия зам.-министър Нина Радева?
6. ЗАЩО след многобройните писмени сигнали на КТ „Подкрепа“ до Вас и Вашите министри, Вие допуснахте Прамод Митал безнаказано да напусне страната, без да даде отчет за изхарчените пари по облигационния заем, както и даде отговор защо бяха спрени плащанията по него? Не знаеше ли Вашето правителство, че българската държава ще носи отговорност за това пред Лондонския съд?
7. ЗАЩО, когато КТ „Подкрепа“ алармира за изчезването на по 10 милиона лева месечно от Комбината, Вашето правителство и компетентните органи не дадоха отговор на обществото кои са виновните за това източване, нещо повече – не им потърси отговорност?
8. ЗАЩО след сигнала на КТ „Подкрепа“, че „Кремиковци“ АД се източва през ЦСКА под давлението на Александър Томов, Вие не предприехте никакви мерки?
9. ЗАЩО с Вашето пасивно отношение към действията на Прамод Митал допуснахте държавата да не изпълни ангажиментите си към Европейския съюз за обновяване на производството с екологични технологии, а сугестирахте общественото мнение срещу „Кремиковци“ АД като основен замърсител? Не се ли предреши по този начин съдбата на Комбината с мълчаливото съучастие на държавата?
10. ЗАЩО държавата, която има 25% от акциите и свой представител в Борда на директорите на „Кремиковци“ АД, допусна забавяне на пререгистрацията на Комбината и заличаването на Александър Томов като изпълнителен директор чрез процедурни трикове, през което време бяха продадени земи и други активи на „Кремиковци“ АД в особено големи размери?
11. ЗАЩО правителството, в лицето на своя ресорен министър Петър Димитров, прояви престъпно бездействие и печелеше време за доизточване на Комбината и довеждането му до окончателен технологичен край?
12. ЗАЩО се допусна „Кремиковци“ АД да остане без суровини за производство и аварийно се спряха мощностите при наличието на договор за ишлеме? Кой ще потърси отговорност за това на виновните?
13. ЗАЩО Вие останахте безучастен към справедливия протест на кремиковските работници, защитаващи хляба си? Защо накарахте упълномощените им представители на най-високо ниво да Ви чакат три часа прави в кулоарите на Министерски съвет и в крайна сметка не ги приехте? Не е ли арогантност, че можахте да приемете Дучето в качеството му на председател на фен клуба на ЦСКА, както и да наложите на ДАНС да разследва случая, а за съдбата на 6 хиляди български работници не намерихте нито време, нито желание?

Уважаеми г-н Министър-председател,
Българските работници – металурзи, не са просто служители. Те чакаха Вашето държавническо решение за съдбата на „Кремиковци“ АД под прозорците на Министерски съвет. Но дори звуците на Интернационала не успяха да Ви извадят от Вашата политическа летаргия. Ето защо, настоявам да отговорите на поставените от мен 13 въпроса, като обясните как управлявате държавата – в името на нейните граждани или в името на нечии корпоративни олигархични интереси?

Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа“