КТ „Подкрепа“ изразява своята солидарност със справедливия протест на Синдикалната федерация на служителите в МВР, породен от опитите за противопоставяне на служителите на МВР и медицинските специалисти срещу децата на България. Напомняме, че трудовите възнаграждения в страната са най-ниски в Европейския съюз както номинално, така и по покупателна способност. Категорични сме, че като цяло заплатите трябва и могат да бъдат увеличени, без това да се случва за сметка на социални, осигурителни, още по-малко за сметка на демографски мерки, каквито са детските надбавки!

Напомняме, че доходният критерий за получаване на добавки за отглеждане на дете беше заложен под натиск на международните финансови институции – Световната банка и Международния валутен борд, преди 20 години в замяна на заеми, които страната ни получи. Заемите отдавна са върнати, но пораженията, нанесени върху здравната, осигурителната, трудовата и социалната ни сфера са необратими. Част от тези вреди трябваше да се минимизират с предложението, направено от управляващата коалиция, да бъде премахнато изискването доходите на член от семейството да са под определен праг. За съжаление, правителството се отказва от тази промяна. За още по-голямо съжаление, го прави като се оправдава с нуждата от по-голям бюджет за служителите  на  МВР, лекарите, медицинските сестри.

Пари има! Въпросът е в кого и защо са там. За пореден път напомняме, че днешната криза трябваше да е последната капка, която да доведе до коригиране на данъчната несправедливост. Докато и най-нископлатеният работещ продължава да плаща осигуровки и данъци върху всяка своя стотинка доход, то по-състоятелните са освободени от осигуровки над 3000 лв. и плащат същия 10% данък, какъвто и най-бедните. Тази година компенсации за кризата получиха и фирми, които ще си раздадат дивиденти и бонуси. Защо не забранихте това източване на бюджета, а противопоставяте едни социални групи срещу други социални групи?!

КТ „Подкрепа“ напомня, че служителите на МВР са и едни от професионалистите, които полагат най-продължителен извънреден труд, което е най-яркото доказателство за тежкия недостиг на кадри в тази система, противно на налаганите идеологически клишета, според които имало излишък на полицаи у нас. 12-часови и 24-часови смени не са рядкост в тяхното професионално ежедневие. Похвално е, че най-после беше решено извънредният труд при тях да се заплаща. Нашият синдикат подкрепи тази промяна. Но следва да се има предвид, че плащането се отнася само за този труд, който се отчита за извънреден. В голяма част от случаите положеният извън нормалното работно време труд по закон не се отчита като извънреден и не се заплаща като такъв! Това е порочното сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), което с промени в Кодекса на труда се предвижда да може да бъде разширявано до една година, вместо да бъде отменено или поне да се ограничи до приложение само в непрекъсваеми производства.

Предвидените антиработнически промени не свършват с това. Внесеният законопроект, който си пробива път през дневния ред на Народното събрание, включва и увеличение на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно. Чули ли сте за бърнаут? За произшествия на работното място, вследствие преумора? За пореден път предупреждаваме, че работното място на редица категории служители (вкл. на шофьорите) е на улицата, а работата при такива условия е заплаха и за околните.

40 часа работа на седмица, осигурена почивка, достойно заплащане и условия на труд – това е формулата за задържане на българските работници и служители в страната, както и за връщането им от икономическата емиграция. Вместо това за пореден път пред очите ни се разиграва пошлата постановка „ще вземем от „тези“, за да дадем на „онези“.

Социалният мир не се изгражда с противопоставяне на едни групи нуждаещи се срещу други: майки на деца с увреждания срещу други хора с увреждания; една категория пенсионери срещу друга категория възрастни хора; учители срещу лекари; полицаи срещу деца и социално уязвими групи. Приветстваме СФСМВР, че се противопостави на порочната тактика „Разделяй и владей“, за която многократно сме предупреждавали, че е път не към устойчиво и благоденстващо общество, а към такова, разяждано от противоречия, задълбочени неравенства и постоянни конфликти.

КТ „Подкрепа“ застава редом до СФСМВР в техните искания за извинение от страна на вносителите на скандалната промяна и мотивите към нея. КТ „Подкрепа“ продължава да настоява управляващите да се откажат от робските промени в Кодекса на труда!

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КТ „ПОДКРЕПА“