Уважаеми народни представители,

В началото на настоящата година страната ни стана арена на невиждани от много време улични протести, породени от натрупваните в продължение на 24 години „преход“ унищожителна мизерия, безизходица и социална несправедливост.

Гражданите на България излязоха по улиците с няколко много прости искания, които обаче предполагат пренаписване на правилата, по които функционира държавата. По същество те не предполагат нищо друго, освен разрушаването на порочния „олигархичен“ икономически модел и създаването на устойчиви демократични принципи на пазарни и обществени отношения.

Без да си поставяме за цел да даваме оценка на начина, по който беше избран съставът на XLII Народно събрание, припомняме, че гражданите на България изпратиха всички вас там със задачата незабавно да предприемете съответните мерки за излизане от катастрофалната ситуация в рамките и с механизмите на политическите доктрини, които представлявате и програмите, с които се явихте на избори.

Вместо това сме свидетели на тежка и никому ненужна политическа конфронтация, която подменя същностните дебати в обществото и обслужва дребнави на общия фон политически интереси.

А дебатите трябва да бъдат приоритетно за:
-промяна на модела на преразпределение на обществения продукт, редуциране на унищожителната бедност и ограничаване на социалната стратификация;
-създаване на устойчиви пазарни правила и механизми, премахване на ширещата се система за предоставяне на непазарни предимства и пълен контрол в полза на обществото и пазара върху монополното и господстващото пазарно присъствие със специален акцент върху тези в енергетиката;
-спешно освобождаване на системите на пенсионното осигуряване и здравеопазването от задушаващото ги присъствие на паразитиращите върху тях икономически структури от различно естество и пренаписване на правилата за съществуването и функционирането им в полза основно на обществения, а чак като последица- опазване на съпътстващия ги частен интерес;
-действена реформа във всички нива на общественото образование;
законово уреждане и възстановяване на гарантирани от Конституцията трудови и граждански права на наетите лица и на държавните служители.

Паралелно с това изказваме и тревогата си от начина, по който беше формирано правителството на Република България, правителство, от което се очаква независимост и експертност.

По начина, по който беше съставено, имаме според нас достатъчно основания да се притесняваме, че то отново, или поне в някои аспекти от дейността си, ще обслужва интересите на едни или други икономически кръгове, преки виновници за днешното състояние на обществото ни.

Поради тази причина не можем да ви спестим предупрежденията си и да ви уверим, че ще следим внимателно дейността както на Народното събрание, така и на Правителството.

Днес нищо не е такова, каквото беше вчера и ще е хубаво, ако и вие го разберете, защото от досегашната ви дейност по нищо не си личи.

Ние днес ви казваме тези неща по този начин с идеята да апелираме към здравия ви политически разум, но утре, ако се наложи, ще ги чуете пак от нас, но от улицата и казани съвсем иначе. Дано си давате сметка, че тогава няма да има управляващи, опозиция и просто политически маневриращи.

Часовникът отброява всяка секунда.