ДО
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ИВАН ИСКРОВ
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДО
Г-Н СТОЯН МАВРОДИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Относно: Предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част, от които са членове на нашите организации, ще разполагат с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката.
Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха, двете, поставени под особен надзор банки от групата на КТБ, не отвориха.
Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група, Българската народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти.
В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи,така и представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица, различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори.
Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места.
Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.
Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз.
Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени.
Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат проблема по единствения начин, който ни е останал по метода на неволята.
Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема.

София, 23 юли 2014 г.

ЗА КТ „ПОДКРЕПА“
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРЕЗИДЕНТ

ЗА КНСБ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ

ЗА АИКБ
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗА БСК
САШО ДОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗА БТПП
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗА КРИБ
ОГНЯН ДОНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ