Сивата икономика в България е изключително висока – според различни експертни оценки нивата ѝ се колебаят между 33 и 40%. Доходите и търговските обороти на тъмно не се облагат с данъци, от тях не се правят отчисления в публичните фондове. В резултат имаме хронично недофинансирана пенсионна, здравна, образователна система. Минималните осигурителни доходи бяха въведени, за да минимизират тези негативни за българската икономическа и социална среда процеси. Какви да бъдат нивата на МОД по икономически дейности и професии, се решава чрез двустранни преговори между социалните партньори – работодатели и синдикати. Разговорите се водят в летните месеци, преди финализиране на проектозакона за държавния бюджет за следващата година.

На 22 август 2016 г. национално-представителните работодателски организации призоваха своите членове да бойкотират преговорите. Работодателите стигат и по-далеч – настояват да бъде отменен текстът на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване няколко седмици преди финализиране на Закона за държавното обществено осигуряване за 2017 г.! Промяната в този базов нормативен акт би подложила на изпитание функционирането на системата за обществено осигуряване. Исканията на бизнеса целят да компрометират един наложен и работещ инструмент за изсветляване на икономиката, чрез който се упражнява контрол върху приходите в държавния бюджет и които са част от механизмите за осигуряване на стабилност на публичните финанси.

КТ „Подкрепа“ напомня, че:

  • Министерството на труда и социалната политика направи анализ на МОД, който доказва, че механизмът не се отразява негативно на заетостта.
  • Тази година Европейската комисия най-сетне премахна от препоръките към България „съмненията“ си, че МОД са твърде високи и препятстват наемането на нискоквалифицирани работници. Подчертаваме, че това се случи след като експертите на Комисията получиха недвусмислени доказателства, че опасенията им са безпочвени и въпреки бурното недоволство на работодателите, ЕК отказа да преповтори грешните си препоръки от предишни години.
  • Огромна част от МОД са на равнището на минималната работна заплата и по същество не пораждат никакви последствия, т.е. нямат никакво практическо значение.
  • Заетите в редица икономически сектори като шивашки, обувен, текстилен и трикотажен бранш и мебелно производство са с най-ниски доходи и висока несигурност на работните места. Ситуация, поради която заетите в тези предприятия често имат нищожни или никакви осигуровки. Това са бъдещите пенсионери, които ще прекарат остатъка от живота си в крайна мизерия!
  • Според анализ на НАП от декември 2013 г., 254 хиляди са здравно неосигурените лица, които нямат достъп до нормални медицински грижи, тъй като работят без трудов договор.
  • Над 755 български училища са без физкултурен салон, а подрастващите затлъстяват.

Тези факти са добре познати на българския бизнес, поради което действията на бизнес организациите повдигат редица въпроси:

  • Трябва ли още 2 млн. български граждани да напуснат страната, за да започнем да се грижим първо за човека, след това за банковите си сметки?
  • Ако членовете на национално-представителните работодателски организации работят на светло и осигуряват достойно заплащане на своите служители, защо се притесняват, че ще се увеличат разходите на нелоялните им конкуренти?
  • Защо продължават да твърдят, че МОД „ограничава заетостта“, след като данните са еднозначни – въпреки нарастването и на МОД, и на минималната работна заплата, заетите в България, макар и незадоволително, се увеличават?

КТ „Подкрепа“ се опасява, че саботажът на законово регламентирана процедура, от която зависи съставянето на приходната част на бюджета на най-голямата социална система, няма други цели освен политически. Още повече, че повечето браншови работодателски организации имат готовност и нагласа за водене на реални преговори.

КТ „Подкрепа“ изразява и разочарованието си от факта, че с този си акт най-големите бизнес организации в България подкрепят сивата икономика. През последните години сме свидетели на многословни дебати и щедро финансирани чрез разни проекти конференции и кампании, в които работодателите се кълнат, че ненавиждат сивата икономика. Медиите са залети със снимки от трибуни в скъпи хотели и категоричното заклеймяване на неформалния труд от страна на бизнес шефове. В съзнанието на гражданите се изгради образът на работодателя-борец. Скъпи телевизионни реклами внушаваха на трудовите хора, че само от тях зависи да работят на светло. Първите страници на национални ежедневници цитираха видни работодатели: „Сивата икономика е основният ни враг!“…

Саботирането на преговорите от страна на работодателите е на практика политически акт, който насърчава сивата икономика. Оказа се, че публичните заявленията са празни лозунги, а кампаниите срещу „неформалния труд“ – корпоративен ПР. Пак на гърба и с парите на данъкоплатеца – същия трудов човек.

Представителите на КТ „Подкрепа“ продължават да очакват работодателските организации на масата за преговори. Ако това не се случи, призоваваме за административно увеличение на всички недоговорени между социалните партньори минимални осигурителни доходи. Предлагаме увеличението да е размер на 19,5% – нарастването на минималната работна заплата за последната година плюс 10 процентни пункта увеличена вноска на работодателя, каквито са наказателните лихви за държавните вземания.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

                            ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

                            ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“