На 26 февруари 2024 г. след настояване от страна на синдикатите беше подписано споразумение с кмета на Столична община г-н Васил Терзиев за 15% увеличение на фонд „Работна заплата“ от 1 март 2024 г. на общинските дружества от градския транспорт, като ФТР „Подкрепа“ настоява и за второ увеличение в рамките на настоящата година с още 15%, за да преодолеем тежкия недостиг на водачи и сервизни работници. Тези средства следва да се разпределят „след договорености между синдикалните ръководства и изпълнителните директори на дружествата в съответствие със специфичните нужди и дефицит на кадри“.

Вече две седмици водим преговори с колегите от ФТС–КНСБ по предприятия, като в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД вече бяха подписани споразумения. За съжаление, в „Метрополитен“ ЕАД постигането на консенсус се оказа трудна задача. За ФТР „Подкрепа“ е ключово важно да бъдат минимизирани съществуващите разлики в основните заплати в рамките на една и съща професия. Колегите от КНСБ настояват увеличението да е по 15% за всички работещи в „Метрополитен“.

Ще дадем няколко примера защо равно процентно увеличение за нас е неприемливо:

  • разликата в основните трудови възнаграждения при машинистите е 989 лв. – най-ниската заплата е 1647 лв., а най-високата 2636 лв.
  • при депомайсторите разликата стига до 996 лв. – най-ниска 1466 лв., най-висока 2462 лв.
  • разликата при длъжност ръководител движение е 585 лв. – най-ниска 1300 лв., най-висока 1885 лв.
  • диспропорцията при инженер механик е 853 лв. – най-ниска 1462 лв., най-висока 2315 лв.
  • разликата при електромонтьор тягов и подвижен състав (ТПС) е 649 лв. – най-ниска 1250 лв., най-висока 1899 лв.

Подчертаваме, че това са основни заплати и разликите не са вследствие от по-висок стаж, преминати километри пробег или различни условия на труд. Това са колеги, които извършват една и съща дейност и следва да получават еднакви основни възнаграждения. Обръщаме внимание, че вече има дела, заведени в Комисията за защита от дискриминация, срещу подобни порочни практики и работодателят е осъден.

ФТР „Подкрепа“ обръща внимание, че подобно диференциране на основните възнаграждения няма в другите общински дружества от градския транспорт. Следва да се има предвид, че увеличение на възнагражденията за всички с 15% ще задълбочи разликите в заплащането в рамките на една и съща професия, те ще нараснат допълнително и за някои ще се стигне до разлики от над 1100 лв.

ФТР „Подкрепа“ настоява със средствата, определени за увеличение на възнагражденията, да се положат усилия за намаляване на настоящите драстични различия в основните заплати. Несправедливостта често е причина за демотивация на работещите и е мотив за напускане, затова ще продължим да се борим за справедливи и достойни трудови възнаграждения!

 

ЗА ФТР „ПОДКРЕПА”:

ИВАН КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ