Вчера, 2 юни 2010 г. тържествено бе открита 99-та Генерална Конференция на Международната организация на труда (МОТ). В рамките на пет комитета ще бъдат обсъждани въпросите на приложението на стандартите на МОТ, проблемите на надомната работа, на разпространението на СПИН HIV/AIDS и свързаните с това въпроси на трудовата дейност. На два специализирани комитета ще се обсъдят въпросите на заетостта и постигнатото след приемането на Декларацията за основните принципи в сферата на труда от 1998 г. Впечатляващо слово при откриването произнесе президента на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтер.