До Академик Николай Денков
Премиер на Република България

 

До г-н Асен Василев
Финансов министър

 

 

 Уважаеми г–н Премиер,

Уважаеми г–н Финансов министър,

 

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и българските учители, се питат, дали парите за образование в бюджет 2024, след обилното предизборно говорене, са станали приоритет, и дали парите от българския БВП ще нарастват към 6%?

Очевидно Не, защото по разчети на Синдикат „Образование“ в сегашния проектобюджет те не достигат и дори 3,9%, като престанем да си играем на въже с европейските пари от „Национален план за възстановяване и устойчивост“!

Българското общество очаква качествено образование, но това не е релевантно с недофинансирана образователна система.

Дали ще се спази извикването разходите за образование в проектобюджета за 2024 година да не намаляват, както пише в чл. 281 от Закона за предучилищното и училищно образование или за поредна втора година, Вие, г-н Василев, няма да спазите училищния закон, за сметка на популизма, и захвърляйки на политическото бунище, обещанията за важността на българското образование.

Вие, уважаеми управляващи обещавахте всичко преди изборите, но сега е друго време, време за изпълнение на обещанията.

В Европа средствата за образование, които заделят страните са средно 5.2% от брутния вътрешен продукт. Европейската комисия препоръча страните членки да отделят поне 6% от брутния вътрешен продукт за образование.

Синдикат „Образование“ настоява правителството да отдели 6% от БВП за образование!

За българските деца да има детски градини в големите градове, да няма групи с 34 деца, защото образованието е възпитание, а не социална услуга!

За българските ученици, да има училища само с едносменен режим на организация /предвидено в ЗПУО/, с пари за ремонти отвъд 25 лв. за капиталови разходи, с пари за кабинети по науки и изкуства. С пари за помощник учители, които да гарантират добра обща и специална подкрепа за нашите деца!

За младите учители, които, според НСИ до 34 години са половината от колегите си на 60+ години.

Нека младите учители започват със СБРЗ за страната, за да дойдат и останат в системата.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ не приема този проект за бюджет!

Парите за образование в проектобюджет 2024 са 8,571 милиарда, но те включват и 720 милиона европейски средства от „Националния план за възстановяване и устойчивост“, ако бъдат включени в този пазарлък. А без тях средствата за просвета възлизат на по-малко от 3,9%. Миналата година парите за образование бяха 4.1%/С европейското финансиране/, а през 2022 – 4,4%.

Вече и децата сякаш запомниха, че учителската заплата е 125 процента от средната брутна работна заплата за страната, с цел привличане на повече млади учители и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация във всички образователни институции.

Но това е една спорна хипотеза, защото, за да се случи това трябват още 200 милиона.

Учителската заплата трябва да бъде увеличена с 15%, за да се изпълни горецитираното политическо обещание 125% над СБРЗ. С парите в проекта, който беше отхвърлен в комисията по образование, се обричат българските учители на 105% над средната, с което нарушавате многоповтаряното обещание за 125%.

За да се изпълни националният колективен трудов договор в сектор „Образование“, който обхваща над 100 000 работещи в системата и е най-големият гарант за социална и политическа хармония в България,  ни трябват още 250 милиона лева, при сега заложените 289,9 милиона лева.

Синдикат „Образование“ категорично отхвърля заложената промяна в чл. 94 от Закона за държавния бюджет и въвеждането на ново правило в прерогативите на общинските съвети. Ние не приемаме стъпки към финансова централизация, която доказа своята несъстоятелност до голямата учителска стачка през 2007г. Вместо да вървим към делегирани бюджети в детските градини, Вие г-да управляващи си мечтаете за централизирани бюджети и административна диктатура към образователните институции.

Синдикат „Образование“ настоява за 15% увеличение на заплатите на работещите в целия отрасъл „Образование“, а при увеличение по-ниско от 10% незабавно ще започне организация за законови протестни действия.

Уважаеми акад. Денков и г-н Василев,

Нека намалим партийното говорене, което забранихме в училище и да се опитаме да не оставяме образователната система приоритетно недофинансирана!

За качествено образование е необходимо качествено финансиране!

 

Д-р Юлиян Петровпредседател на СО „Подкрепа“