В отговор на публикувания на 31 март 2017 г. проект на Насоки за водене на преговорите, Европейската конфедерация на профсъюзите обръща внимание на факта, въпреки че в тях изрично се посочва, че правата на гражданите ще бъдат приоритет при преговорите, ЕС продължава да настоява, че нищо няма да се счита за договорено, докато всички параметри не бъдат договорени.

ЕКП настоява за обратното – въпросът с положението на милиони хора, които пребивават или работят в ЕС и във Великобритания да бъде решен още в началото на преговорите.

По този повод Лука Визентини, генерален секретар на ЕКП заяви: „работните места и правата на гражданите не следва да бъдат държани като заложници до приключването на преговорите. Изключително важно е въпросът с бъдещето на работниците да бъде разрешен. Не е приемливо до март 2019 г. работниците да не знаят къде и при какви условия ще работят, къде трябва да живеят, ако загубят или напуснат работата си, как ще се пенсионират след Брекзит.“

 В допълнение, Естер Лънч, конфедерален секретар на ЕКП заяви: „Дяволът винаги е в детайлите – има ужасно много подробности, които трябва да бъдат уточнени. Окончателният текст няма да бъде известен, докато Съветът не се събере на заседание в края на април. Добре е да видим ясно поет ангажимент, че бъдещите договорености ще включват предпазни мерки срещу конкуренцията, срещу данъчния, социалния и екологичния дъмпинг. Досега не съществува споразумение за свободна търговия, което да е успяло да ограничи тези практики. Също така, ние сме загрижени, че решението за прозрачни преговори все още е в процес на преразглеждане. Опитът ни от преговорите по търговските споразумения /TTIP и CETA/ показва, че обществото очаква далеч по-голяма прозрачност. „

ЕКП ще анализира насоките в дълбочина и ще продължи да следи развитието и преговорите, с цел защита на работните места и на правата на работещите в цяла Европа, включително и във Великобритания.