Преди два дни индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ изпратиха изключително остра декларация до министър-председателя на Република България и до министъра на труда (прилагаме я), в която алармираха за задаващата се вълна от безработни. В настоящия вариант на постановлението е включена преработващата промишленост, но с изключения. Място не са намерили нито добивната промишленост, нито производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. Очевидно работниците в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти, както и химическата промишленост също няма да бъдат защитени. Няма го и товарният жп превоз, който без съмнение също ще бъде редуциран значително, след като стоките/товарите намалеят.

        За сметка на това в списъка за подпомагане се появиха дейности като консултанти по връзки с обществеността, рекламни и социологически агенции. Създава се впечатление, че някои лобистки кръгове успяват да надделеят при разпределянето на минималния ресурс, с който правителството се опитва да покрие жизненоважните потребности на милиони работници, пенсионери, бедни.

     Напомняме, че големи машиностроителни заводи вече обявиха процедура за масови съкращения на хиляди работници. 4000 са и миньорите от трите рудника на „Мини Марица-изток“, които досега са в платен отпуск, но той приключва, а работниците не могат да се върнат в мините. „Гордостта“ на българската икономика – заводите за производство на автомобилни компоненти, масово затварят врати, след като европейските автомобилни концерни прекратиха дейността си, нашите няма кого да снабдяват. Хранителната индустрия продължава да работи, но затварянето на туристическия бизнес води до намаление на оборотите и при храните. Трудно може да бъде открит сектор, който не е понесъл вече щети от ограничената икономическа дейност в България, Европа и света като цяло.

        Не бива да пренебрегваме също факта, че с така предложения списък ще гарантираме някои неприлично високи заплати в определени сектори, които биха стигнали за оцеляването на няколко работника от добивната или преработващата промишленост например. Сега не е време за облаги, а за оцеляване!

       Смятаме, че подкрепата трябва да е навременна и добре премислена, за да постигне целите си. В тази връзка за пореден път алармираме за опасността въпросните 60% от осигурителния доход на работниците да не стигнат до заетите, а да бъдат използвани от някои работодатели за други нужди.

       Изразяваме и опасенията си, че механизмът 60/40 няма да бъде от полза за по-малките и по-уязвимите фирми и техните работници. Ако една малка или семейна фирма няма натрупани резерви, тя просто няма да може да си позволи да доплаща 40% от възнагражденията плюс осигурителните вноски. Въпросните 60% осигурителните фондове ще изплатят без никакви обещания, без никакви гаранции за запазване на заетостта, ако работникът бъде съкратен и се регистрира като безработен. По същество това подпомагане ще отиде във фирми, които нямат нужда от него.

        Накрая ще изпуснем възможността да задържим икономиката в кондиция, за да може тя да започне да се съвзема в първия момент, в който отпаднат ограниченията за хората и стоките. С настоящата дистанцирана от реалностите политика и продължаващите опити за икономии по време на извънредно положение, гарантираме на икономическите единици времеви лаг, след отпадане на ограниченията, в който ще се наложи наново окомплектоване на трудовите колективи, обучения и пр. преди предприятията да започнат отново да работят, да плащат заплати и данъци.

    Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ подчертаха, че на българските работници и икономика е нужен цялостен социално-икономически пакет и визия за справяне с последствията върху секторите, които са гръбнак на българското стопанство. Предложеното в настоящото ПМС дори не се доближава до реалните базови потребности. В тази връзка настояваме за:

  • Отпадане на списъка с икономически дейности, които ще бъдат обгрижвани от бюджета. Не може за едни работници държавата да е майка, а за други – мащеха. На работниците и техните семейства, които се трудят във всички засегнати компании, трябва да бъде гарантирано поне оцеляването през трудните месеци.
  • Изплащане на компенсации на работниците по предходната точка в размер на 100% при възнаграждение до 800 лв.; 80% при възнаграждение до 1500 лв. и 60% до 2500 лв.
  • Обвързването на тази помощ за бизнеса със забрана за разпределяне на дивиденти и бонуси през настоящата година, както и с нормализиране на данъчната система, което да подпомогне възстановяването на разходваните от бюджета средства.

       Настояваме при програмиране на следващи мерки, което е наложително, социалните партньори да бъдат включени още на ниво работна група. Това ще минимизира времето за обсъждания и редакции впоследствие, тъй като още в началото управляващите ще имат шанс да разберат каква е ситуацията на терен и да планират мерки, които реално биха подпомогнали оцеляването на българските работници.

      Използваме повода да предоставим на вниманието Ви и няколко предложения от синдикалните структури на КТ „Подкрепа“ в железопътния транспорт. Едното предложение се налага в случай, че някой от гаровите жп работници се наложи да бъде изолиран под карантина, а те по същество са незаменими, тъй като работата им е строго специфична. Второто се отнася до товарните превози в страната. По-детайлно описание на двете предложения можете да намерите в прикачения файл.