Днес, 24 януари 2023 г., на Социален съвет за сътрудничество по транспорт от Столична община не дадоха категоричен отговор относно поставеното искане на ФТР „Подкрепа“ за увеличение на заплатите с 30% в градския транспорт в София.
Заместник-кметът Дончо Барбалов обяви, че на 6 февруари 2023 г., на последващо заседание на страните, ще даде окончателен отговор относно искането за увеличение на заплатите на работещите в „ЦГМ” ЕАД, „Столичен Автотранспорт” ЕАД, „Столичен Електротранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.
Председателят на ФТР „Подкрепа“ Иван Кирилов призовава всички желаещи работници да се съберат пред Столична община на 6 февруари 2023 г. да изчакат обявяването на решението. В случай, че не се постигне договореност, ФТР „Подкрепа“ ще инциира провеждането на стачни действия.