От 27 март 2024 г. работещите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, членове на КТ „Подкрепа“, от Областните отдели на ИА „АА“ в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен преминават към ефективни стачни действия.

Исканията на протестиращите са за:

1. Равно възнаграждение за изпълняващите еднакви функции и заемащи еднакви длъжности;

2. Увеличаване на основните работни заплати с 30%;

3. Спазване на сключения КТД;

4. Назначаване на поне още 200 инспектори за пътен контрол, служители за административно обслужване и такива с юридическо образование;

5. Осигуряване на качествено работно и униформено облекло на всички работници и служители;

6. Подобряване условията на труд, обновяване на материалната база и осигуряване на модерно и качествено техническо оборудване.

Протестиращите ще извършват дейности в намален обем, съгласно Арбитражното решение.