Президентът на КТ “Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, който е и член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, ще вземе онлайн участие в Междинна конференция на ЕКП, която се провежда от 8 до 10 ноември 2021 г. в Лисабон.
Този форум, който по традиция се организира по средата на мандата на Изпълнителния комитет на ЕКП е изключително важен за европейското синдикално движение, защото има за основна цел да анализира напредъка по изпълнението на Програмата за действия 2019-2023 , както и да обсъди бъдещите инициативи за справяне с пандемията и за устойчиво възстановяване до 2023 г. Тази година, поради усложнената обстановка, конференцията ще се проведе под хибридна форма.
От страна на КТ „Подкрепа“ присъствено участие ще вземат главният експерт Пламена Партениотис, която е член на бюрото на Младежкия комитет на ЕКП, и Димитър Черкезов – зам.-председател на Младежка мрежа „Подкрепа“. По време на събитието Пламена Партениотис ще даде своя глас за приемане на младежка квота за всеки следващ конгрес на ЕКП.
Присъствено участват над 130 делегата от Европа.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани през тези три дни са:
✔ Необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат реално подкрепени синдикалните организации за активизиране на участието им в разработването и изпълнението на политиките за възстановяване от пандемията.
За европейските синдикалисти най-верният път към устойчив растеж в Европа е целевото създаване на качествени и достойни работни места. Най-важното в момента е да се гарантира, че обществените средства, инвестирани във възстановяването, ще бъде свързано с реално създаване на качествени работни места.
✔ Настоящите законодателни инициативи на ЕК и позицията на европейското синдикално движение относно Директивата на минималната работна заплата в ЕС, равното заплащане за равен труд, Зелената сделка и новите форми на заетост.
✔ Пътищата и средствата за постигане на по-голяма сплотеност и еднопосочност в исканията и действията на европейското синдикално движение.
✔ Основните приоритети на ЕКП до предстоящия редовен конгрес през 2023 г.