След двудневни преговори между стачните комитети в НК „ЖИ“ и БДЖ-пътнически превози и БДЖ-товарни превози, от страна на мениджърските екипи се предлага намаление на доходите чрез:

– намаляване на доплащането за всяка прослужена година от 1% на 0,6%;
– намаляване на изплащаните суми за пропътуваните километри от 2,7 стотинки, на 1 стотинка;
– намаляване на доплащането на нощен труд от 42% върху часовата ставка на 25% за целият персонал.

Само тези намаления, предлагани от мениджърските екипи в превозвача и инфраструктурата ще доведат до реално намаление на доходите на всеки железничар с от 15 до 23%.
Идеята за бонусната система „ти ми харесваш – ти не ми харесваш“ е за сметка на намалените доходи от клас, нощен труд и километрични.

Ще позволим ли да се случи всичко това !!!

Синдикалните ръководства и стачните комитети Ви призовават да дадем отпор, да се преборим всички заедно – работещи в инфраструктура и превозвач, срещу така наречената „реформа“, от която хиляди ще загубят работните си места и ще ни бъдат намалени и без това ниските доходи.

Ако позволим това да се случи, ще мизерстваме ние и нашите семейства и ще получим обидно ниски пенсии, ако доживеем до тях.

С Т А Ч К А ! С Т А Ч К А ! С Т А Ч К А !