До:

Президента на Република България

Министър-председателя

Министъра на земеделието, храните и горите

Народните представители на Република България

Медиите 

 

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър на земеделието, храните и горите,

Уважаеми народни представители,

Уважаеми представители на медиите,

 

Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ пита: В ход ли е опит да се премине към производство на несъстоятелност на 100 %  държавното дружество „Напоителни системи“ ЕАД?

Какво ни дава основание да смятаме така?

От 13.06.2021 г., след освобождаването на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, включително Снежина Динева в качеството й на изпълнителен директор, от министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков, дейността на дружеството е практически блокирана.

Новият Съвет на директорите не може да бъде вписан в Агенцията по вписванията, като една от причините е обжалването от страната на освободеното ръководство пред съда.

В резултат, новото ръководство не може да изработи спесимен и електронен подпис в банката, която обслужва дружеството.

Всичко това блокира разплащанията към контрагенти, НАП и служители. Към този момент има неразплатени осигуровки и заплати на част от служителите на дружеството.

Днес „Напоителни системи“ ЕАД е поставено в състояние да бъде обявено във фалит не поради липса на финансов ресурс, а поради прилагането на юридически хватки от освободеното ръководство. Всеки има право да си потърси правата в съда , ако смята , че е освободен несправедливо от поста , който заема. Но е недопустимо да съществува законова възможност , чрез която да се блокира дейността на 100 % държавно дружество , което е част от националната сигурност на страната.

Не коментираме и не е наша работа да правим оценка кой е прав и кой не е от юридическа гледна точка. Факт е , че през несъвършенства в законодателството,  бившето ръководство на „Напоителни системи“  води към фалит дружеството , което то самото твърди , че е управлявало по най-добрият възможен начин през последните 4 години. Няма как да искаш да „убиеш“ детето си, ако си нормален родител!

Националната Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ “Подкрепа“,  заедно с нашите членове в „Напоителни системи“ ЕАД, няма да допуснем да се случи поредният опит за ликвидиране на дружеството , което отговаря за опазването от вредното въздействие на водите и подсигурява вода за напояване на стратегическия за продоволствената сигурност на страната ни земеделски сектор!

Да припомним сагата около дружеството

Назад в годините, като представители на работещите в „Напоителни системи“ ЕАД, заедно с нашите членове преминахме през множество протести, включително и палатков лагер пред Министерския съвет, за да принудим управляващите да върнат – чрез корекция в Закона за водите, финансирането от републикански бюджет на дейността по опазването от вредното въздействие на водите, която беше отменена в закона през 2011 г. и която промяна доведе дружеството до фактически фалит през 2017 г.

През последните години в дружеството влизаха целево средно по 19 млн. лева от републиканския бюджет. Ръководството изтегли кредити, с които да покрие натрупаните задължения към НАП. Чрез разпродаване на активи, бяха покрити значителна част от задълженията на дружеството към различни контрагенти. Всички работници и служители съзнателно изпълняват служебните си задължения и дружеството е стабилизирано именно чрез гарантираните средства от бюджета.

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Премиер,

Уважаеми г-н Министър на земеделието храните и горите,

Уважаеми кандидати за народни представители,

Уважаеми представители на медиите,

Призоваваме Ви да предприемете всички необходими действия, които са изцяло във Вашите правомощия и да решите в спешен порядък казуса с назначаването на легитимно ръководство на „Напоителни системи“ ЕАД.

Призоваваме народните представители да преминат към промяна на законодателството в България, което допуска такъв тип блокиране на дейността на стратегически важни държавни предприятия.

Докажете с действия, че сте отговорни управляващи и народни избраници, които защитават националния интерес и този на сънародниците си!

 

Анелия ИВАНОВА
Председател на НФ „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“