Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във ВиК Бургас.

За мен „Подкрепа“ е: Помощ на хората. Радост да общувам с други синдикални членове.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Много са предизвикателствата и винаги е имало. Заплащането на труда.

Хоби: Туризъм и рисуване.