Съгласно информацията, с която разполагаме с разпореждане на министерството на околната среда и водите е спряна експлоатацията на още един 210-мегаватов блок на ТЕЦ „Бобов дол“.
Добре е известно, че включването през 2003 г. на ТЕЦ „Бобов дол“ в Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС със задължения за преминаване към парагазов модул беше изключително груба грешка на тогавашното правителство.
Работата на централата само с един блок директно застрашава работните места на около 5000 миньори от Кюстендилска, Софийска, Пернишка и Благоевградска област. Заедно с членовете на техните семейства и работещите в други фирми, обслужващи мините, ще бъдат засегнати над 20000 души.
Ще бъде увредена и сигурността на енергийната система на България, както и на енергийната ни независимост. Напомняме, че спирането на подземните въглищни мини е спиране завинаги.
Предлагаме да се преразгледа решението на МОСВ и да се вземат мерки собствениците на централата да ускорят и довършат започнатите реконструкции за привеждане в съответствие с екологичните изисквания. по този начин ще се избегнат огромни икономически и социални проблеми.

Владимир Топалов – председател на СМФ „Подкрепа“
Пенчо Токмакчиев – председател на ФНСМ КНСБ