ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

 

След неколкократни, безплодни преговори на ниво браншови синдикални организации на работниците и служителите с представители на „Булгартабак-Холдинг“АД и „София-БТ“АД и с оглед на ескалиралото социално напрежение около дружеството, като ръководители на най-големите синдикални организации в страната, считаме за наложително и спешно да се срещнем с Вас, за да обсъдим изключително тревожната ситуация в БТ Холдинг.

Държим да обсъдим и намерим начин за спазване изпълнението на договора за приватизационна продажба от 2011-а година на „Булгартабак-Холдинг“АД от БТ ИНВЕСТ ГмбХ, Австрия, в който има ангажименти от купувача, съгласно т.4.5.1: „Купувачът се задължава за срок от 10 /десет/ години след Приключване да запази основния предмет на дейност на Дружеството и неговите дъщерни дружества, такъв какъвто е към датата на Приключване и да осигури Дружеството и Дружеството чрез неговите дъщерни дружества да извършват дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България, международните актове и законодателството на Европейския съюз“.

Към настоящия момент мениджърският екип, ръководещ дружеството, все още не е предоставил изисканата от нашите синдикални представители информация, съгласно Кодекса на труда и българското законодателство, относно причините, водещи до започващите от днес масови съкращения в Холдинга!

 

Уважаеми г-н Премиер,

 

Наличието на няколко оферти от различни дружества за изкупуване на годишния обем на производството на цигари на „София-БТ“ ясно показва, че могат да се намерят варианти, чрез които да бъде постигнато решение за запазване на производствената дейност на предприятието  и

на над 400-те работни места в него.  Още повече, че то е структуро- определящо дружество, което внася в Републиканския Бюджет над 320 000 000 лева годишно!

 

Като разчитаме на бързата Ви, своевременна реакция и в очакване на среща още в началото на следващата седмица, оставаме

 

 

 

С уважение,

           

 

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ                                       ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ                                        ПРЕЗИДЕНТ НА КТ“ПОДКРЕПА“