ДО
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

КОПИЕ ДО:
Г-Н КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

КОПИЕ ДО:
Г-Н НИКОЛА ВАСИЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Относно: Въпроси възникнали на кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA), в партньорство с Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда „Подкрепа“, организираха и проведоха Кръгла маса с Ваше участие, за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност. Кръглата маса се проведе на 9 февруари 2021 г., което се превърна в най-големия форум с участието на всички имащи отношение към железопътния транспорт в България!

Съгласно постигнатата единодушно договореност от участващите в Кръглата маса бе начертан план за последващи действия като:

  • До 15.02.2021 г. да бъдат внесени въпросите, които не можаха да бъдат обсъдени поради ограниченото време;
  • До 01.03.2021 г.  от страна на МТИТС, ДП „НК ЖИ” и Холдинг БДЖ да предоставят отговорите на въпросите и те да бъдат публикувани, за да са обществено достояние;
  • В средата на месец май 2021 г. да се организира и проведе втора част на Кръглата маса.

От страна на организаторите изпълнихме всички поети ангажименти, като обобщихме постъпилите въпроси към изпълнителите на НПВУ и ги входирахме в деловодствата на МТИТС – вх. № 23-01-9/15.02.2021, ДП „НК ЖИ” – вх. № 6398/15.02.2021 и Холдинг БДЖ – вх. № 34-00-30/15.02.2021.

Обезпокоени сме от факта, че до днес 08.03.2021 г. няма постъпила официална информация по отношение на изпълнението на поетите ангажименти от страна на МТИТС, ДП „НК ЖИ” и Холдинг БДЖ!

 

С УВАЖЕНИЕ:

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

Д-Р ЛЮДМИЛ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ RASTIA

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“