КТ „Подкрепа“ като национално отговорен синдикат изразява своето дълбоко безпокойство от ескалацията на цените на ел. енегия, природен газ, вода и горива. Това обстоятелство ще задълбочи още повече мизерията на българския народ. Известно е, че България е най-бедната държава не само в Европейския съюз, но и в Европа и като че ли това обстоятелство не впечатлява Вас като финансов министър. Вероятно считате, че и този път българинът, който е свикнал с мястото си на дъното на всички класации, пак ще замълчи. Само че всяко нещо си има предел.
В продължение на половин година, ние като коректен партньор сигнализирахме до всички институции, в т. ч. и до Вас, че икономическата и социална обстановка в страната, се усложнява катастрофално. Дори поискахме оставката на целия екип на ДКЕВР.
Като доказателство за нашите думи, Ви изпращаме приложени писма с номера 0089 от 30.03.2012 г. и 00162 от 03.07.2012 г.
Налага се отново да Ви припомним някои тревожни тенденции в икономическата и социалната сфера, за да стане ясно колко тревожно е положението в страната.
Вече трето тримесечие няма ръст на БВП, напротив, тенденцията е за спад. Като:
– За четвърто тримесечие 2011 г., спадът на БВП е 2,81 % спрямо предходното тримесечие;
– За първото тримесечие на 2012 г., спадът на БВП е 1,66% спрямо предходното тримесечие;
– Предварителните данни за второ тримесечие също сочат спад от 0,8% на БВП;
– Състоянието на брутната добавена стойност също бележи тенденция на спад, и то в доста сериозни размери, като например за четвъртото тримесечие на 2011 г., спадът на БДС е 4,05%;
– Най-сериозният проблем за БВП, освен инвестициите, е катастрофалният спад на потреблението, което ясно говори, че възможностите на бизнеса и на населението са изчерпани;
– Нивото на лошите кредити надминава 24 %, което също говори за огромни затруднения на бизнеса и населението.
Можем да изброяваме още дълго време негативните тенденции в икономическата и социалната сфера, като пазар на труда (12,9% безработица), ръст на сивата икономика (40% и повече). На фона на тази нелицеприятна картина, която характеризира първото полугодие на 2012 г., от 1 юли бизнесът и населението получиха нов ценови шок, и то при енергоносителите и горивата, които участват във всяка себестойност на стоки и услуги. Всички разчети за цената на живота, за прага на бедност, за ниво на доходите, трябва да оставим в историята, защото ни очаква:
– Висока инфлация;
– Свиване на колективното и инвестиционното потребление, на фона на отрицателен тренд на преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/;
– Лавина от фалити;
– Рязко повишаване на безработицата;
– Значително увеличаване на междуфирмената задлъжнялост;
– Ново увеличаване на лошите кредити, застрашаващо устойчивостта на банките;
– Срив и в без това ниските приходи в бюджета;
– Застрашително увеличаване на социалното напрежение, което може да излезе извън контрол и да се превърне в масово гражданско неподчинение;
– Влошаване на икономическите показатели до ниво фалит на държавата.
Не без значение е фактът, че разходите за труд на час в България са на дъното на класацията в ЕС с 3,5 евро на час, цената на нашия труд е в пъти по-ниска от тази на новите страни-членки (4,1 пъти по-ниско от Словения, 3,5 пъти по-ниско от Чехия).
От началото на кризата 70% от българите са на „сиромашка“ диета, т.е. те купуват стоки и услуги от най-ниския ценови сегмент, но от 1 юли възможностите им значително се стесняват, защото се очаква сериозен инфлационен натиск.
На основание изложеното, считаме че следва да се вземат спешни мерки в политиката по доходите, с цел да се тушира социалното напрежение и ситуацията да не излезе извън контрол. В тази връзка КТ „Подкрепа“ предлага:
– От 1.10.2012 г. минималната работна заплата за страната да стане 330 лв., а от 1 януари 2013 г.- 350 лв.;
– От 1.10.2012 г. пенсиите, които не са индексирани три години, да се повишат с 15%, а от 1 януари 2013 г., да се повишат с още 10%;
– От 1.10.2012 г. работните заплати в бюджетната сфера, да се увеличат с 10%.
Подкрепяме предложението за увеличение на енергийните помощи за най-бедните слоеве на населението.
Настояваме за свикване на извънредно заседание на НСТС до края на тази седмица за обсъждане на направените предложения.