ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

Уважаеми г-н Президент,
Благодаря за отправената покана да участвам в консултациите на 01 март 2013 г. при Вас.
В момента провеждаме спешно допитване до нашите структури, дали ми гласуват мандат в Обществения съвет към служебното правителство. След като приключи допитването, ще Ви уведомя за окончателния ми отговор за участие.

С уважение:

София,
01.03.2013 г.
Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ Подкрепа