Уважаеми г-н Министър-председател,

За пореден път цялата страна се ангажира с извадени от нафталина несъстоятелни   претенции на работодателски структури. В този случай във фокуса на общественото внимание е атаката Правителството да отнеме на работниците и служителите допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж.

Не бихме обръщали голямо внимание, но зад тези претенции застана публично вашият заместник Валери Симеонов – и забележете – председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Полугласно и с оправданието, че това е лично мнение, предложението подкрепи и председателят на бюджетната комисия и депутат от партия ГЕРБ Менда Стоянова. Малко трудно е да се вярва, че наистина става дума за солови акции на двама политици, особено като се има предвид институционалната и политическа  йерархия на тези лица. Затова, докато не получим ясен знак от Вас лично и от управляващата коалиция, ще считаме, че това е целенасочена акция  срещу правата на работещите българи. Надяваме се разбирате, че това е сериозен риск за взрив на социалния мир преди приемането на държавния бюджет.

Налага се да припомним, че визираното допълнително възнаграждение беше нормативно уредено през 2007 г. Очевидно  препратките  към периода преди 1989 г. са плод на невежество и манипулация и това е лесно проверимо. Впрочем тогава след 4-годишни преговори бяха удовлетворени претенциите на работодателите и оттогава те определят кой стаж на работниците да се признае за професионален опит по заеманата длъжност в предприятието.  Така че тази добавка нито е просто за „прослужено време“, нито е „архаизъм“ и остатък от „класовата борба“, но свободно разпространяваните лъжи по темата рискуват да сложат началото на такава борба.

Накратко за несъстоятелността на претопленото работодателско предложение.

  • Добавката за професионален опит и трудов стаж не е „остатък от класовите взаимоотношения“! Тя е един от легитимните механизми за отразяване на натрупания опит в трудовите възнаграждения. Нейният аналог т.н. „сеньорити бонус“ се прилага в редица европейски държави като Франция, Испания, Хърватска, Белгия, Словения и др., включително в Канада и САЩ.
  • Абсурдно е твърдението, че „когато се дава минимална работна заплата, не се казва, че към нея има и клас за хората, които имат съответното прослужено време, за да го получават“. Към минималната работна заплата, както към всяко възнаграждение, задължително се начисляват всички допълнителни възнаграждения, предвидени нормативно (за нощен труд, за извънреден труд, за оставане на разположение и др.). Във  фишовете за работни заплати предприятията, които спазват закона, вписват точния брой години признат трудов стаж, процента на добавката, както и абсолютния й размер в лева.

Уважаеми г-н Министър-председател,

Не ни е известно каква е представата Ви за настроенията на обикновените хора в страната след грубата проява в края на изминалата седмица. Не знаем кой и как Ви информира за тях. Но нашите непрестанни обиколки и срещите ни очи в очи с хората не ни дават индикации за оптимизъм. Точно напротив.  Идеята да се угоди на капризите на няколко ръководители на представителни организации на бизнеса е в състояние да тласне страната към социална криза.

Ето защо, от името на половин милионната синдикална общност – членове на КНСБ и КТ „Подкрепа“, настояваме за ясна правителствена позиция за начина, по който би следвало да функционира социалното партньорство и диалога, особено по теми, които могат да взривят социалния мир внезапно и с непредвидими последици. Подчертаваме, че официално обявените приоритети на настоящото управление не съдържат ангажименти за едностранни промени в Кодекса на труда и подзаконовите актове към него в ущърб на работещите.

Настояваме за незабавна среща с Вас, на която освен президентите на двете синдикални конфедерации да присъстват и председателите на големите индустриални федерации, за да получите директна информация за реакцията на работещите в отраслите и предприятията.

С уважение,

Пламен Димитров                                           Димитър Манолов

Президент на КНСБ                                        Президент на КТ „Подкрепа“