Във връзка с декларацията на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ от 15 октомври т.г. по повод отсъствието на социален диалог в НСТС за въвеждането на данък върху лихвите по депозитите на гражданите и в допълнение на наше писмо от 18.10.2012 г., Ви уведомяваме, че стенограмите от заседанието на НСТС на 9.10.2012 г. и от заседанието на Министерския съвет на 10.10.2012 г. вече са публикувани на електронната страница на правителството.
От тях се вижда, че в дневния ред за заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 9 октомври т.г. не са били включени и не са се обсъждали въпросите за въвеждането на 10 процентен данък върху лихвите по депозитите на гражданите в банките и проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Нещо повече, от стенограмата от заседанието на Министерския съвет става ясно, че министър Дянков е заблудил колегите си и премиера, че въпросът за данък върху лихвите е обсъждан в НСТС и даже е получил похвали от социалните партньори.
Поради обемистия размер на стенограмите, Ви изпращаме извлечения от тях, които засягат въпросите за въвеждането на 10 процентен данък върху лихвите по депозитите на гражданите в банките и проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Освен това прилагаме текста на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност внесен за обсъждане в НСТС и текста на този закон, внесен и приет от правителството с решение 840 от 12 октомври. От проектозакона и от мотивите към него личи, че това са коренно различни проекти, поради което се потвърждава опасението, че министър Дянков умишлено е заблудил не само социалните партньори, но и членовете на правителството.

Приложение: Извлечения от стенограмите от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 9.10.2012 г. и от заседанието на Министерския съвет на 10.10.2012 г.