Драстичният ръст на цената на природния газ от средата на миналата година автоматично доведе до силно оскъпяване на цената на топлинната енергия. От 1 февруари 2011 г., цената на ВИК-услугите за битови потребители в София, Пловдив и други градове нарасна с около 10%. От 1 април т.г. се очаква ново увеличение на цената на природния газ, а от 1 юли 2011 г. и на цената на електроенергията, което неминуемо ще повлече нови ценови пикове.
Движението на държавно регулираните цени на услуги от общ и обществен интерес и особено на цените на стоките и услугите от първа необходимост, вече надхвърля границата на поносимост. Резултатите от проведеното от ИССИ на КНСБ целево изследване на потребителските цени за периода 1-2 март т.г. са изключително тревожни. Цените на всички стоки от първа необходимост са нараснали спрямо втората половина на декември миналата година. Достатъчно е да посочим примери като брашно с 24,9 %, хляб – с 5, 6%, олио с 18,4 %, картофи с 43,5 %, сирене с 15,0 %, кашкавал – с 21,1 % и пр. И това само за два месеца. Считаме, че тази негативна тенденция ще се ускори както във вътрешно икономически план, така в световен мащаб.
Цитираните факти са достатъчно основание за предприемане на спешни мерки за компенсиране доходите на населението.
Според КНСБ и КТ Подкрепа проблемите, които поражда галопиращата инфлация са много сериозни и могат да породят тежки последици както в социалено-икономически, така в политически аспект. В тази връзка, считаме че е крайно наложително спешно свикване на НСТС, на което да се акцентира върху:
Представяне на данни за инфлацията за месеците януари-февруари 2011 г. спрямо същия период 2010 г. по отношение цените на: брашно, хляб, слънчогледово олио, мляко и млечни продукти, захар, пресни зеленчуци, пресни плодове, както и на бензин, дизел, газ пропан-бутан, газ за автомобили.
Представяне на предложения за действие на държавните компетентни органи за ограничаване на проблема – КЗК, ДКЕВР, Комисия за защита на потребителите към МИЕТ, Комисия за контрол на цените на храните и други.
Разработване на пакет от антимонополни мерки.
Обсъждане на възможни подходи за подкрепа доходите от труд и тези на най-силно уязвимите групи от населението, в т.ч. насочени към ръст на минималната работна заплата, договаряне на индекс за ръст на работните заплати в материалния сектор, ръст на социални плащания и пенсии и други.
Предлагаме изработването на целеви пакет от мерки за овладяване на инфлационните процеси, спирането на спекулата и омекотяването на ефекта от ценовите увеличения върху доходите на населението.

Уважаеми г-н Дянков,

КНСБ и КТ Подкрепа считат ситуацията за достатъчно критична, и настояват за наистина спешно свикване на НСТС по горепосочените въпроси.