С тревога и загриженост се обръщаме към вас за съдействие относно сериозния проблем, стоящ вече месеци в „ОЦК“ АД – Кърджали. Проблемът се изразява най-вече в това, че не се спазва основният закон на труда, касаещ здравето, условията и заплащането на труда на работниците и служителите от Оловно-цинковия комбинат. Във фирмата работят около 750 човека. Условията на труд са много тежки и въпреки това хората безропотно работят, защото безработицата в региона е толкова голяма, че нямат друг избор.
Съгласно КТ едни от основните задължения на работодателите са редовно изплащане на трудовите възнаграждения и създаване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите, които притежават и управляват.
Очевидно случаят в „ОЦК“ АД – Кърджали не е такъв, защото осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства за работещите не съществува. Ако някой от тях поиска дрехи, ботуши или ръкавици, за да може да работи и да се предпази от злополуки, трябва да си ги осигури и закупи сам. В традиция се превръща и редовното забавяне на работните заплати. В тази връзка е сигнализирана Главната инспекция на труда, но след направената проверка и голям брой дадени предписания, освен че г-н Валентин Захарие не е предприел никакви действия по отстраняване на нарушенията, продължава по същия начин да ръководи комбината.
На всички са ни известни тежките последици, които оставя във всички нас финансово-икономическата криза, обхванала целия свят, а за България тя е още по-тежка по ред причини. В същото това време никой не може да отрече високите цени на цветните метали на борсата, което декларира и самия тг-н Захариев пред медиите с голямо задоволство от очевидно високите печалби, които генерира комбинатът. В близкото минало същият упрекваше всички от правителство до кмет, че му пречат да инвестира. От година време насам му е дадена възможност да работи по проект за изграждане на нов модерен завод за цветни метали, одобрени са всички документи, но уви до този момент и това не се случва.

Уважаеми г-н премиер,

Уважаеми г-да министри,

ЖИВЕЕМ В ЕВРОПЕЙСКА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, в която спазването на законите – български и европейски е задължително.
Никой няма право да бъде над закона, та дори името му да е Валентин Захариев, за това нека обединим усилията си за по-добро бъдеще на Държавата и народа ни. За това е необходима здравата ръка на правителството с конкретни решения и действия.
Убедени сме, че писмото ни няма да остане „глас в пустиня“ и правдата ще възтържествува.

Председател
НФ „Металургия“ – КТ „Подкрепа“
Любомир Павлов