В дневния ред на заседанието на НСТС, което ще се проведе на 28 септември 2010 г., е включено разглеждане на Концепция за здравната реформа. До този момент социалните партньори не сме получили разработката на тази концепция, за нас тя все още е „невидима“, както цялата реформа в здравеопазването. Считаме, че здравната реформа е особено важна и към нея трябва да се подходи изключително отговорно и задълбочено. Ето защо, настояваме да ни бъде предоставена тази разработка, за да имаме възможност сериозно да я обсъдим в организациите си, да направим анализ и конкретни предложения и едва тогава да се насрочи заседание за съвместно обсъждане в НСТС. Напомняме, че според приетата от социалните партньори и Министерски съвет Мярка 58 се предвижда съвместно обсъждане, а не изслушване на концепцията за здравната реформа.

За КТ „Подкрепа“:
За КНСБ:
За АИКБ:
За БСЧП „Възраждане“:
За БТПП:
За КРИБ:
За ССИ: