Пламена Партениотис, член на Изпълнителния съвет на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” и експерт на КТ „Подкрепа“, бе избрана днес, 07 януари 2021 г., за вицепрезидент на Младежкия комитет  на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Младежкият комитет е съставен от 94 млади синдикалисти, представители на организациите, членуващи в ЕКП. Създаден е с идеята да бъде обърнато особено внимание към специфичните проблеми, пред които са изправени младите работници в Европа. Една от основните задачи на Комитета е да бъде чут гласът на младите европейски работници и да се повиши видимостта на младите хора – не само в средите на синдикалното движение, но и в цялото общество (сред  европейските политици,  включително на тези от национално и местно ниво, сред работодателските организации, неправителствените организации и сред останалите заинтересовани страни). През последните месеци дейността на Комитета стана все по-значима поради драстичното нарастване на безработицата и несигурността сред младите хора в Европа.

През 2019 г. Младежкият комитет разработи и прие всеобхватен политически документ „Бъдещето на младежта“, който обобщава мненията и препоръките на европейската младежка работна сила. Този документ очертава реалността и предизвикателствата, пред които са изправени младите работници по отношение на условията на труд, цифровата икономика и икономиката на платформите, климатичните промени и динамиката на пазара на труда.

Младежкият комитет има своя структура и устав. Ръководи се от осемчленно Бюро, на което Пламена Партениотис бе член преди избирането й за вицепрезидент.

 Пожелаваме на Пламена успех в тази отговорна задача!