С гласовете на 745 делегати Осмият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ преизбра за свой президент д-р Константин Тренчев и за вицепрезидент инж. Димитър Манолов. КОНГРЕСЪТ избра и 4 конфедерални секретари: д-р Евгени Душков, Веселин Митов, Венеция Левичкова и Диана Бояджиева.