След повече от 4-месечни преговори и редица срещи, на 17.01.2023 година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне на води” и “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”.

БКТД влиза в сила от датата на подписване, 17 януари 2023 г., и важи за срок от две години.

Целият документ може да откриете тук: БКТД ВиК 17.01.2023