Днес, след 4 месеца изключително тежки преговори на ФТР „Подкрепа“ и СС на ФТР „Подкрепа“ при „Соф Кънект“ АД, се подписа Колективен трудов договор с концесионера на Летище София – „Соф Кънект“ АД.

КТД е за срок от една година и с него се постигат следните договорености:

  1. Увеличение на основните заплати на всички служители и работници на летището с 10 %.
  2. 400 лв. талони за храна и други режийни разходи.
  3. Клас прослужено време – 1,1 % за всяка отработена година.
  4. Безплатни карти за градския транспорт на работниците.
  5. Медицинска застраховка с високо покритие.
  6. Годишен платен отпуск от 28 до 40 дни според стажа на работника.
  7. Обезщетение при пенсиониране в размер на:
  • от 10 до 20 години стаж – 9 брутни заплати;
  • над 20 години стаж – 13 брутни заплати.

Благодарим на председателя на ФТР „Подкрепа“ Иван Кирилов и на председателя на СС на ФТР „Подкрепа“ при „Соф Кънект“ АД Цветанка Георгиева, които успяха да финализират успешно тези изключително тежки преговори.