На 29 юли 2015 г. след повече от година преговори със социалните партньори бе подписан нов Отраслов колективен трудов договор между представителните работодателски и синдикални организации от транспорта.
От страна на работодателските организации договорът бе подписан от г-н Койчо Русев, председател на Националната транспортна камара, а от синдикатите – от заместник-председателя на ФТР към КТ „Подкрепа“ инж. Марио Нинов и председателя на СТСБ Екатерина Йорданова.
Новият отраслов колективен трудов договор затвърждава и надгражда клаузите на стария от 2012 г., като освен защита на трудовите права включва и разпоредби относно корпоративната социална отговорност и хоризонталните социални политики.