ИС на КТ „ПОДКРЕПА“ и на Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“ категорично не подкрепят проекта на закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.

Ние не приемаме предложения закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса поради ясната липса на каквито и да е политики в сферата на болничната и извънболничната помощ, лекарствената терапия, както и развитието на самата институция на Националната здравноосигурителна каса.
Ние призоваваме отново за актуализация на бюджета на НЗОК за 2013 г. за 100% разплащане на извършената дейност на лечебните заведения. Настояваме здравноосигурителните плащания за 2014 г. да бъдат в размер на очакваните здравноосигурителни плащания за 2013 г., увеличени със 104 млн. лв. здравноосигурителни вноски от 2012 г.

Предложеният проект на бюджет повтаря същите грешки и има дори по-големи дефицити, заложени в него от настоящия. Абсолютно неприемливо е да се предлага бюджет, който обрича системата на здравеопазването на по-големи дефицити и лишава нашите членове от правото на достоен труд и достойно заплащане.