П О З И Ц И Я

НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ 

ОТНОСНО: Отпуск или болнични за карантина при работници и служители, завръщащи се от държави с регистрирани случаи на коронавирус

Във връзка с призиви към гражданите, връщащи се от Италия, за „доброволна карантина“, КТ „Подкрепа“ подчертава, че такова понятие не съществува. В случай, че сформираният кризисен щаб прецени, че има нужда веднага след влизане в България хората да си останат вкъщи, за да се ограничи рискът от разпространение на вируса, решението е само едно – това може да стане с издаден болничен лист.

Разнопосочните сигнали към работниците и служителите са контрапродуктивни. Призоваваме управляващите в спешен порядък да преценят какви са реалните рискове, нужно ли е всички граждани, които пристигат от Китай и Северна Италия да бъдат поставени под карантина и ако е така – да бъдат дадени ясни указания на личните лекари да издават болнични, дори при липса на изявена симптоматика. В случай, че експертите от кризисния щаб решат, че нужда от карантина няма, трябва да го кажат недвусмислено, но да не прехвърлят отговорността на работниците. Никой не може да принуди най-бедните и уязвими в рамките на ЕС трудещи се – българските работници и служители, доброволно да се лишат от приходи за половин месец, които често са жизненоважни за работниците и техните семейства.

КТ „Подкрепа“ многократно е защитавала обществените средства във фондовете на НОИ, включително при последната офанзива, с която работодателските организации поискаха осигурителният институт да поеме първите три дни от болничните. Но когато сме изправени пред заплаха от разпространение на неизследван досега вирус, рискът фонд „Общо заболяване и майчинство“ да бъде подложен на финансов натиск е значително по-приемлив от това да изпуснем възможността да се ограничи болестта.

Напомняме, че въпреки широко разпространените твърдения за масови злоупотреби с болнични от страна на работниците, често болните служители изобщо не взимат отпуск за временна нетрудоспособност, тъй като това ги лишава от част от трудовите им възнаграждения. Напомняме също, че съществува практика работодатели да осъществяват психологически и финансов натиск (отнемане на регулярни бонуси, които по същество са част от заплатата) върху служителите си, особено върху хора с увреждания и майки на малки деца, когато им се наложи да взимат болнични. В оповестено през последните дни изследване се посочва, че цели 77% от заболелите български граждани изобщо не посещават лекар при грип, „леки вируси“, настинки и стомашно разстройство. Очевидно и отпуск за временна нетрудоспособност не взимат.

На вчерашното заседание на НСТС изрично подчертахме, че бедността на българския работник и работодателският натиск да не се ползват болнични, дори в случаи, в които очевидно е неизбежно, ще бъде особено осезаема и може да доведе до тежки последствия, ако коронавирусът бъде регистриран на територията на България. Не можем да разчитаме на доброволни саможертви, нужни са ни ясно разписани действия със задължителен характер.

КТ „Подкрепа“ обръща внимание на факта, че в Китай се стигна и до законово регламентиране на изплащането на заплати от страна на работодателите в периода на карантината. Призоваваме за приемане на разумни решения, ясни послания и правила. Защото често хаосът и паниката нанасят значително по-големи щети от реалните опасности.