По повод актуализацията на държавния бюджет за настоящата година, КТ „Подкрепа“ държи да напомни своята позиция по проектобюджетните закони за 2013 г., обявена преди повече от десет месеца на сайта на Конфедерацията и внесена официално на 9 октомври 2012 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество, която гласи следното:
…Ние считаме, че очакваните приходи в консолидирания бюджет са силно надценени и неизпълними и поради това изразяваме загриженост, че през второто полугодие вероятно ще се наложи да се търсят нови и допълнителни приходоизточници, за да се покрият предвидените разходи.
Нещо повече, ние многократно определихме бюджета като предизборен и планиран за половин година, т.е. до парламентарните избори. Изразихме остро несъгласие и с голяма част от предлаганите фискални мерки и отсъствието на адекватни политики в подкрепа на социалната защита, майчинството, здравеопазването, образованието и науката, енергетиката и др.
В официално разпространена на 15 октомври 2012 г. декларация, КТ „Подкрепа“ изрази острото си възмущение от действията на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, който взриви социалния диалог с приемането без дискусия на данък върху лихвите по депозитите на гражданите и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. По този повод ние настояхме за пореден път да бъде освободен от състава на правителството Симеон Дянков и сезирахме Върховния административен съд да отмени приетите от правителството актове.
Поради това, КТ „Подкрепа“ категорично счита, че актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива.
В същото време, ние подкрепяме необходимостта при разпределението на бюджетните средства да се осигури по голяма прозрачност, като конкретно предлагаме на официалната страница на Националната агенция по приходите да се обяви на кого колко просрочени задължения и ДДС се погасяват и връщат и какви задължения към персонала имат тези фирми. На базата на такава информация ще се създадат по – благоприятни условия синдикалните структури в тези фирми да изискват от работодателите погасяването на просрочените заплати, осигуровки и други социални задължения и да използват всички законови възможности да защитят хората на наемния труд.
КТ „Подкрепа“ счита, че при актуализацията беше пропусната възможността още сега да се предприемат някои спешни мерки, които не изискват много средства, но които биха помогнали на хората да преодолеят нарастващата бедност.
Така например, считаме за наложително да се увеличи минималният размер на обезщетението за безработица, което да се определи в размер на 60 % от минималната работна заплата за страната – 310 лв. Защото сегашният минимален месечен размер на обезщетението е с около 100 лева по-малко от определената от правителството линия на бедност 247 лв.
Освен това, следва да напомним, че ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 1.1.2013 г. от 290 на 310 лв., но настояхме в средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв., което считаме, че е реалистично да стане от началото на октомври и което ще намали значително броя на т.н. работещи бедни.
По повод бюджета за следващата година, ние настояваме да започнем обсъждането на мерки за усъвършенстването на пенсионния модел, минималните осигурителни прагове, колективното трудово договаряне, приемането на обективни критерии за определянето на минималната работна заплата за страната, нова система за енергийно подпомагане и др.

София,
15 август 2013 г.

Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ Подкрепа