Във връзка с уволнението от „Аджибадем Сити Клиник болница Токуда“ на медицинската сестра Мая Илиева, която е и лидер на протестите на медицинските сестри от последните месеци, и опасенията, че то е в резултат на активната ѝпозиция, КТ „Подкрепа“ заявява, че синдикалната дейност се състои именно в това – да се бориш всекидневно срещу нарушенията на трудовото законодателство и за подобряване на условията на труд. Очаквано е работодателят да търси начин да се отърве от такъв служител. Особено с оглед на огласените факти, че г-жа Илиева е предизвиквала неколкократно проверки в болницата, в която работи. Водила е съдебни дела и е печелила такива.

Сключването на колективни трудови договори (за повече дни платен отпуск, за увеличаване на трудовите възнаграждения, на процента прослужено време и т.н.) и защитата на синдикалните лидери, каквато е била и г-жа Илиева, са основните инструменти за въздействие на синдикалните организации. Напомняме, че в общата световна тенденция за максимално улесняване на уволнението на служителите, за да дадем „свобода и гъвкавост“ на бизнеса, законодателството в България предвижда цели 23 възможности за прекратяване на трудовите договори – най-много в целия Европейски съюз. Случаят демонстрира как посегателството срещу трудовите права води до отнемане на основни човешки права на свободно изразяване и протест.

Налага се да уточним какво означава закрилата по чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда. Когато работниците се обединят и имат желание и кураж да отстояват правата си в рамките на едно предприятие, те създават синдикална структура. Едновременно с това избират председател и секретар/и, които да ги представляват пред работодателя и централата на синдиката. Докато другите синдикални членове могат да останат анонимни, имената на ръководството на секцията се обявяват пред работодателя. Последният често започва опити да уволни председателя и секретаря, за да попречи на синдикалната работа. Именно затова е предвидено работодателят да е длъжен да се обърне към съответната професионална структура (федерация) в  синдиката за разрешение конкретният работник (синдикален лидер) да бъде уволнен. В този случай ръководството на федерацията по правило разговаря и със служителя, за да разполага с двете гледни точки. Ако федерацията не е убедена на 100%, че работникът е нарушил тежко трудовата дисциплина, не дава разрешение за уволнение. В противен случай това е нарушение на базови синдикални принципи и би поставило под въпрос смисъла на синдикализма (защитата на собствените работнически права) въобще!

Трябва да напомним, че КТ „Подкрепа“ води цялостна кампания против отпадането на защитата от уволнение за майки с деца до 3-годишна възраст, трудоустроени, болни. Тези мерки бяха включени в законопроект, внесен през 2015 г. от група депутати на БСП. През изминалата 2018 г. отказахме да подкрепим проекта на нов Закон за хората с увреждания, внесен от управляващата партия ГЕРБ, тъй като беше предвидено отпадане на защитата за работници с увреждания. В този смисъл нашето категорично, отстоявано последователно мнение е, че защитата и за синдикални председатели и секретари е задължителна, за да могат нашите членове да се борят за правата си в рамките на предприятието.

По отношение на твърденията, че „синдикатите“ не са се борили за правата на медицинските сестри, трябва да подчертаем, че благодарение и на КТ „Подкрепа“ беше сключен колективен трудов договор в сектор здравеопазване, който задължаваше минималната работна заплата за тези специалисти да бъде минимум:

–           медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници – 900 лв.

–           старша медицинска сестра, акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник – 950 лв.

–           главна медицинска сестра – 1000 лв.

Тези права могат да бъдат открити на стр. 23 от КТД в отрасъл „Здравеопазване“ 2018 г. Неспазването от страна на работодатели  на поетите в КТД ангажименти се равнява на нарушение на Кодекса на труда!

Същевременно повече от година и половина КТ „Подкрепа“ води активна кампания за увеличение на добавката за нощен труд, която е в размер на унизителните 25 стотинки на час от 2007 г. Правихме кръгли маси, публикувахме анализи, предизвикахме обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правихме и ще продължаваме да организираме протести добавката да стане 0,5% от минималната работна заплата. Ако бяха приети нашите предложения, възнаграждението на медицинските сестри щеше да се увеличи с около 200 лв. на месец, защото тези специалисти полагат огромен брой часове нощен труд.

КТ „Подкрепа“ призовава работодателя на г-жа Мая Илиева да оттегли заповедта си за дисциплинарно уволнение, ако все още има тази възможност, или да ѝ предложи нов трудов договор без изпитателен срок. Това би показало желание за подобряване на социалния диалог в компанията и откритост към обществото. Въпреки че г-жа Илиева не е член на нашия синдикат, ние считаме, че подобна стъпка би опровергала съмненията за отмъщение към един служител, който се бори за правата на специалистите по здравни грижи.

Когато в страната липсват над 30 000 медицински сестри. Когато те масово емигрират, за да търсят достойно заплащане и уважение на труда си в чужди държави, всички заедно трябва да положим усилия да ги задържим в страната. Не като издигаме стени и налагаме забрани, не като уволняваме всеки, който се бори за подобряване на условията, а като ги мотивираме да останат тук и да се грижат за нашите болни деца и родители. В противен случай българските граждани ще продължат да напускат страната.