Днес, 24 ноември 2011 г., на проведената тристранна среща в Министерски съвет от 11.00 ч., по покана на премиера Бойко Борисов, КТ „Подкрепа“ ясно и категорично заяви своята позиция:
-Благодари на министър-председателя Бойко Борисов за волята и желанието за възстановяване на социалния диалог в Р България в дух на взаимно уважение и равнопоставеност между социалните партньори, по желание на двата представителни синдиката в България /КТ „Подкрепа“ и КНСБ/.
-В същото време заявихме, че КТ „Подкрепа“ не може да участва в опити за промяна на подписаното споразумение за пенсионна реформа, като се разглеждат елементи и части от нея в заседание на нередовно свикан съвет. Промени в пенсионната реформа не може и не следва да се разглеждат на парче, без предварително широко обсъждане от всички социални партньори и експерти в тази област и в нейната цялост.
-Зад решението на Народното събрание от 23 ноември 2011 г. за отлагане с два дни на срока за приемане на Държавния бюджет на Р България и свързаните с него закони, ясно прозира намерението на днешното заседание да се направи опит за изпълнение на процедурата по съгласуване в рамките на НСТС и да се узакони процедурата по промени в КСО за увеличаване на пенсионната възраст с една година, и то в преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет между две четения в Народното събрание.
-КТ „Подкрепа“ заяви, че е готова да участва в обсъждането на промени в КСО, ако такива са необходими, но това да стане отговорно и професионално и съгласно процедурите в НСТС.
-След като не получихме уверение от страна на правителството, че няма да бъдат внасяни промени за пенсионната възраст и оттегляни проектонаредбите, касаещи класа и заплащането в държавната администрация, делегацията на КТ Подкрепа заяви, че не може да участва и да легитимира „заседание“ на НСТС, съгласно мандата и решенията, дадени от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ от 17 ноември 2011 г.
-Заявихме, че считайки днешната среща за първа стъпка от страна на премиера Бойко Борисов за възстановяване на социалния диалог, очакваме той да продължи действията в тази насока.