Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“ категорично осъжда поредното варварско посегателство над медицински специалист – Денчо Денев от ЦСМП в Шумен. Настояваме компетентните органи да разгледат това престъпление по реда на „незабавното производство“ и да се приложат в пълен размер императивите на НПК.
Изразяваме непримиримостта си към подобни насилствени прояви и настояваме за спазването на закона.

Маргарита Петрова
Председател на МФ Подкрепа