Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е разочарован от афишираните средства за образование в проектобюджета за 2013 г.

Синдикатът настоява за 4% от брутния вътрешен продукт или още 400 милиона за образование, а МОМН и МФ заделиха само малко над 100 милиона, с което се оказа че строителството на училища и детски градини, както и модернизиране на българското образование не е приоритетът на този бюджет.

Синдикат „Образование“ е категоричен, че милионите в повече, колкото и да се окажат последно, трябва да се насочат към увеличение на учителските заплати, които отново са най-ниските в Европа.

Синдикатът ще отстоява с всички средства увеличение между 10 и 20% на педагогическите специалисти.

Единните разходни стандарти при сегашните разчети могат да се увеличат с не по-малко от 5%, като увеличението трябва да бъде съобразно броя на учениците:

– Училищата с до 200 ученика да получат 10% увеличение на единните разходни стандарти за ученик;

– Училищата с между 200 и 400 ученика да получат 7% увеличение на единните разходни стандарти за ученик;

– Училищата с над 400 ученика да получат 5% увеличение на единните разходни стандарти за ученик.

Синдикат „Образование“ ще предложи с решение на МС, единният разходен стандарт да се формира освен на база категории общини, и на база брой ученици в учебните звена за съответната община.